Biznesplan w kredytowaniu.

Konieczność tworzenia biznesplanów wynika z różnych potrzeb, najczęstszą z nich jest poszukiwanie źródła zewnętrznego finansowania naszych biznesowych przedsięwzięć. I tak: biznesplany przygotowujemy pod kątem banków, instytucji rządowych udzielających wsparcia przedsiębiorstwom, instytucji unijnych, czasami pod kątem kontrahentów udzielających nam kredytów kupieckich i oczywiście potencjalnych inwestorów. W każdym biznesplanie niezależnie od adresata znajdą się podobne informacje, ale każda z instytucji zwraca uwagę na inne aspekty planowania i inne czynniki decydujące o aktualnej i przyszłej kondycji firmy. Dlatego też, mimo pewnej unifikacji zasad sporządzania i formy biznesplanów, w każdym konkretnym przypadku należy przygotować dokumentację pod kątem konkretnego odbiorcy.

W banku odbiorcą będzie nawet konkretna osoba! To analityk dokonujący oceny kondycji naszego przedsiębiorstwa i perspektyw na realizację planowanych przedsięwzięć. Z punktu widzenia instytucji kredytującej najważniejsze jest więc przedstawienie celu kredytowania, uzasadnienie tego celu, nie mniej istotne będzie wskazanie stopnia zaangażowania kapitału firmy w przedsięwzięcie, ocena szans jego powodzenia i uzasadnienie potrzeby kredytowej (zazwyczaj skupiamy się tu na opłacalności kredytowanego przedsięwzięcia).

Przykładowo: prowadząc zakład stolarski nie możemy rozwinąć produkcji bez profesjonalnej pilarki, aby ją kupić potrzebujemy środków pochodzących z kredytu, sami jesteśmy w stanie sfinansować jedynie 20% wartości sprzętu. Bank będzie zainteresowany informacjami nie tylko o tym, co chcemy kupić, ale jak zakup pilarki wpłynie na zwiększenie  naszej konkurencyjności i poziom naszych dochodów.

Każdy biznesplan, nie tylko ten adresowany do banku, wymaga przedstawienia bieżącej sytuacji finansowej, majątkowej i rynkowej przedsiębiorstwa wraz z danymi historycznymi i prognozami na lata przyszłe. W przypadku banków dane historyczne mają ogromne znaczenie, bo jednoznacznie wskazują na kierunek rozwoju firmy i stabilność prowadzonego biznesu. W ramach tych danych liczy się też historia kredytowa i historia współpracy z innymi bankami. Podstawowym warunkiem, jaki musi spełniać część finansowa biznesplanu jest rzetelność i wiarygodność informacji. Z danych powinno też jasno wynikać, że firma – kredytobiorca będzie w stanie terminowo spłacać swoje zobowiązania wobec banku i zachowa płynność finansową przez cały okres kredytowania.

W procesie kredytowania nie obejdzie się również bez załączników w postaci zestawień proponowanych zabezpieczeń, zaświadczeń o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec budżetu, niekaralności osób zarządzających firmą i sprawozdań finansowych zatwierdzonych przez zarząd i zweryfikowanych przez biegłych rewidentów.

(foto)

Zapoznaj się z naszą ofertą tworzenia Biznesplanu dla Banku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.