Jak powinien wyglądać biznesplan?

Zadanie biznesplanu podczas zakładania firmy jest kluczowe. To właśnie on wytycza cele firmy, metody działania i pomaga dokonać właściwego wyboru. Wzorowy biznesplan powinien składać się z następujących elementów: Streszczenie (cel biznesplanu, opis produktu/usługi, finanse); Opis firmy (przedmiot działalności, forma organizacyjno-prawna, konkurencja); Zarządzanie (obowiązki osób zarządzających firmą, role osób w zespole, sposób podziału własności); Plan marketingowy (analiza rynku, lokalizacja, dystrybucja, promocja); Plan organizacyjny (pracownicy, dostawcy, księgowość); Harmonogram realizacji (opis i czas czynności związanych z przedsięwzięciem);

Analiza rynkowa (najistotniejsze szanse i zagrożenia, planowe działania); Plan finansowy (rachunek zysków i strat, przepływ środków pieniężnych). Każdy biznesplan powinien zawierać wyżej wymienione elementy i nie można wskazać wśród nich ten bardziej lub mniej istotny – jeśli biznes ma przynosić zyski, trzeba dopracować szczegółowo każdy najmniejszy szczegół. Przez rozpoczęciem pisania biznesplanu, trzeba mieć również oryginalny pomysł, który powinien być oparty na szczegółowej analizie rynku.

Zapoznaj się z naszą ofertą tworzenia biznesplanów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *