Naładuj Twój biznesplan nową energią, dzięki odpowiedzi na kilka pytań.

W momencie, którym szukasz kapitału zewnętrznego dla swojej firmy czy chcesz zoptymalizować lub stworzyć od początku strategię dla swojej firmy, najważniejszym elementem będzie napisanie biznesplanu.

Możesz znacznie zwiększyć swoje szanse na sukces korzystając z listy pytań, które zamieszczam poniżej. Jeśli twój biznesplan pozwala odpowiedzieć Tak na każde z tych pytań, wtedy Twoja rynkowa strategia jest znakomita oraz masz ogromne szanse na pozyskanie kapitału zewnętrznego.

Jeśli nie masz napisanego biznesplanu – Napisz go lub zleć jego przygotowanie! Twój biznesplan jest projektem dla całej twojej firmy. Opisuje on w szczególnie twoje cele, środki techniczne oraz finansowe do osiągnięcia twoich celów oraz strategię, jakiej użyjesz (albo używasz) do osiągnięcia twoich celów.

Twój biznesplan jest twoim narzędziem pracy, pozwala zmierzyć twoje postępy oraz wyznaczyć kierunek twoich następnych działań. Jeśli nie posiadasz potrzebnej wiedzy, zatrudnij doradcę który pomorze Ci w stworzeniu biznesplanu dla Twojej firmy.

Czy biznesplan powinien być przeniesiony na papier?

Tak! Plan, który nie jest napisany zwykle przybiera postać luźnych myśli, które nie są w pełni zanalizowane pod kątem odniesienia sukcesu. I co najważniejsze, ciężko jest usłyszeć o przypadku, w który inwestor postanowi powierzyć swoje pieniądze przedsiębiorcy na podstawie ustnych deklaracji.

Użyj poniżesz listy pytań, aby zidentyfikować, w których częściach twój biznesplan potrzebuje dopracowania. Każde z pytań poniżej, odnosi się do krytycznych elementów twojego biznesplanu, na które szczególnie powinieneś zwrócić uwagę.

1. Czy Twoja firma ma przynajmniej jedną unikalną i konkurencyjną przewagę, która nie może być szybko lub łatwo skopiowana? (T/N)

2. Czy rynek, na którym działasz rośnie w tempie 20% lub więcej? (T/N) Jeśli nie, to czy twój nowy produkt może zdominować segment na którym działasz? Jeśli Nie, to prawdopodobnie nie będziesz mógł generować zysków, jakich oczekują inwestorzy.

3. Czy kluczowe pomysły za twoim produktem lub usługą mogą zmieścić się w dwóch zdaniach? (T/N)

4. Czy twój produkt lub usługa tworzą nowy rynek? (T/N) Zwykle odpowiedzi tutaj są na Tak. Jednak może być to dla ciebie pułapka. Na nowym rynku,na początku jego istnienia, potencjał wzrostu może być bardzo mały.

5. Czy Twoja przewaga konkurencyjna może być zastrzeżona? (T/N) W postaci patentu, znaku handlowego lub chroniona w inny sposób? Czy możesz zatrzymać ją tylko dla siebie?

6. Czy produkt jest już po fazie rozwoju? (T/N) Czy masz już istniejący produkt i ciągle rozszerzana bazę klientów? Inwestorzy chcą rozpocząć współpracę raczej na etapie sprzedaży i produkcji niż w czasie tworzenia produktu.

7. Czy w twój rynek jest w wczesnej fazie wzrostu? (T/N) Inwestorzy lubią takie rynki ponieważ czas potrzeby na osiągnięcie zysków jest krótszy oraz potencjał wzrostu jest ciągle duży.

8. Czy korzyści z twojego produktu lub usługi 1) są znaczące 2) usprawiedliwiają koszty? (T/N) Jeśli dostarczasz korzyść która jest znacząca i możesz to udowodnić – wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo generowania sprzedaży.

9. Czy Twoja firma posiada doświadczony zespół managerów? (T/N) Inwestorzy są zdecydowanie bardziej przychylni zainwestowaniu pieniędzy w solidny zespół osób niż w samotnego geniusza z świetnym pomysłem. Dobry zespół powinien być doświadczony zarówno w prowadzeniu marketingu, sprzedaży, finansach oraz w zakresie samej obsługi produktu lub usługi. Oczywiście odpowiednie życiorysy tych osób znacząco pomogą w pozyskaniu funduszy od inwestorów.

10. Czy istnieje duże zapotrzebowanie na twoje produkty lub usługi? (T/N) Czy istnieje wystarczający potencjał wśród konsumentów na rynku docelowym, dzięki któremu będziesz mógł uzyskać znaczne zyski, przez długi okres? Czy tworzysz produkty uzupełniające twoją główną działalność, aby podtrzymać wzrost zysków?

11. Czy Twoja firma wypełnia niszę rynkową lub posiada produkt który zaspokoi specyficzne potrzeby klientów w sposób który skłoni ich do jego zakupu? (T/N)

12. Czy Twoja firma ma możliwości, aby sprzedawać Twoje produkty? (T/N) Szczególnie w firmach, w których właściciele mają techniczne wykształcenie, pytanie, które trzeba sobie zadać brzmi: „Kto będzie sprzedawał produkty?” Może warto podjąć współpracę z zewnętrznymi dystrybutorami?

13. Czy twój docelowy rynek jest: 1) wąsko skoncentrowany na populacji mającej podobne profile? 2) duży na tyle, aby wspierać znaczny wzrost? 3) obsługiwany przez takie kanały komunikacji, które umożliwiają dotarcie do twojego rynku – specyficzne publikacje dla naszej grupy odbiorców, zbudowana wcześniej lista mailingowa? (T/N)

14. Czy inni inwestorzy już włożyli pieniądze w Twoją firmę, szczególnie chodzi tutaj o zespół zarządzający? (T/N) To działanie zredukuje ryzyko dla innych inwestorów oraz pokaże że zarząd również jest pewny sukcesu przedsięwzięcia.

15. Czy istnieje jasna strategia wyjścia dla inwestorów? (T/N) Najczęstsze strategie zwrotu kapitału inwestycyjnego to: oferta publiczna, przejęcie firmy, nowi inwestorzy, wykup przez założyciela lub wykup przez zespół zarządzający.

16. Czy Twoje finansowe przewidywania są realistyczne? (T/N)

17. Czy jasno zdefiniowałeś strukturę kapitału, jakiego poszukujesz? (T/N) Twoja struktura powinna obejmować: kto jest zaangażowany, jak dużo kapitału potrzebujesz, jaki minimalny wkład zaakceptujesz, jak dużo kapitało uda się dzięki temu uzyskasz – oraz, oczywiście jaki będzie planowany zwrot z inwestycji.

18. Czy znalazłeś doradcę dla firmy? (T/N) Doradcy umożliwiają dostęp do potrzebnej wiedzy, swojego doświadczania oraz własnych kontaktów. Najlepszym sposobem, aby pozyskać dobrego doradcę będzie zaproponowanie mu małego udziału w firmie.

19. Czy możesz zademonstrować znaczny wzrost zainwestowanego kapitału, w ciągu 3 do 5 lat? (T/N) Aktualna ocena inwestorów będzie bazować na aktualnym etapie twojego biznesu ( pomysł, startup, rozwój, ekspansja, zmiana)

20. Czy realnie zbadałeś ryzyko? (T/N) Inwestorzy lubią wiedzieć czy dokładnie rozważyłeś ryzyko. To jest właśnie klucz do sukcesu – czy zmienisz ryzyko w szanse?

Za dużo odpowiedzi „Nie”? Pamiętaj, że każde „nie” otwiera przed tobą możliwość wzmocnienia twojego biznesu. Nawet, jeśli nie poszukujesz kapitału, każde z tych pytań uwidacznia jeden z krytycznych czynników sukcesu – który jeśli odpowiednio dopracowany, przyczyni się do znacznego zwiększenia zysków oraz twoich przyszłych sukcesów.

Zapoznaj się z naszą ofertą tworzenia biznesplanów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.