Biznesplan w zarządzaniu.

Masz doskonale opracowany biznesplan, dzięki niemu uzyskałeś kredyt bądź dofinansowanie i co dalej? Wyrzucasz biznesplan do kosza? Takiego postępowania zdecydowanie nie polecamy, ponieważ biznesplan jest doskonałym narzędziem do wykorzystania w zarządzaniu, czyli nadzorowaniu i organizowaniu bieżącej działalności firmy. Na podstawie biznesplanu możesz tworzyć plany krótkofalowe. Przedstawiając biznesplan lub jego główne założenia pracownikom możesz ich dodatkowo zmotywować. Biznesplan ułatwi monitoring zmian rynkowych, a co najważniejsze w oparciu o założenia planu łatwiej będzie ci ocenić jego realizację. W tym ujęciu biznesplan jest długoterminową strategią zarządzania, jednym z gwarantów odniesienia sukcesu w biznesie.

Biznesplan w działalności firmy

Realny biznesplan jest planem do zrealizowania. To znaczy, że wyznaczając w biznesplanie cele i nakreślając strategię działania prowadzącą do ich realizacji biznesplan należy potraktować jako kierunkowskaz. Z raz obranego kierunku nie warto rezygnować, a skoro cel postawiony przed firmą jest możliwy do osiągnięcia należy doń dążyć nie zbaczając z kursu, choć drobne korekty w biznesie są oczywiście jak najbardziej wskazane. Dlatego też biznesplan powinniśmy mieć zawsze pod ręką, a przystępując do realizacji nowych przedsięwzięć analizować założenia biznesplanu i na bieżąco korygować biznesplan albo podejmowane decyzje.

Pamiętaj: strategiczne decyzje podejmuj zawsze w odniesieniu do planu, dzięki temu  nie zaprzepaścisz dotychczasowych osiągnięć. Dzięki analizie osiąganych wyników i porównaniu ich z prognozami biznesplanu będziesz w stanie łatwiej wykryć przekłamania i błędy i odpowiednio szybko zareagować.

Biznesplan a pracownicy

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi polega między innymi na tworzeniu więzi pomiędzy pracownikami a przedsiębiorstwem. Dzięki osobistemu zaangażowaniu pracownicy identyfikują się z firmą, przez co lepiej i efektywniej wykonują swoje zadania. Osiągnięcie takiego stanu rzeczy nie jest możliwe bez uświadomienia pracownikom wspólnego celu tj. celu przedsiębiorstwa jako całości, a w ramach poszczególnych komórek organizacyjnych należy wyznaczyć cele jednostkowe.

Wtajemniczanie pracowników we wszystkie szczegóły planu nie jest oczywiście koniecznością, a często bywa niewskazane, jednak bez przedstawienia choćby zarysu drogi, którą wytyczył zarząd bądź właściciel firmy w biznesplanie,  trudno będzie o pozyskanie zaangażowania reszty załogi. Znajomość planów wzmaga też kreatywność i stymuluje komórki organizacyjne i poszczególne jednostki do poszukiwania lepszych dróg i bardziej efektywnych rozwiązań.

(foto)

Zapoznaj się z naszą ofertą tworzenia biznesplanów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.