Czy bezrobotny będzie zmuszony zatrudnić pracowników po otrzymaniu dotacji z PUP?

Nie istnieje żaden zapis, który mówiłby o tym, że osoba bezrobotna otrzymująca dotację z Powiatowego Urzędu Pracy będzie musiała w ramach przyznanej dotacji zatrudnić jakiegokolwiek pracownika. Co więcej, na podstawie przyznanych już dotacji oraz biznesplanów, które zwykle trafią do rozpatrzenia można stwierdzić, że większość firm, które mają w planach założyć osoby starające się o dotację to firmy jednoosobowe.

Jednak dobrze jest, jeśli w biznesplanie są zawarte informacje na temat tego, czy dana osoba planuje rozpatrzyć zatrudnienie pracowników w pierwszym etapie rozwoju firmy, czyli podczas pierwszych kilku lat – dobrze jest dodać w tym punkcie, że zazwyczaj zaznaczenie, iż osoba planuje jakiekolwiek zatrudnienie dodatkowych pracowników zwykle przekonuje osoby rozpatrujące dany wniosek.

Dzieje się tak, bowiem zatrudnienie dodatkowych pracowników świadczy o chęci zmniejszenia bezrobocia pośrednio poprzez przyznanie dotacji. Oczywiście, Urząd Pracy nie ma prawa ani nie ma w zwyczaju rozliczać osoby prowadzącej firmę z dotacji, jeśli chodzi o ilość zatrudnionych pracowników, bowiem takie działanie byłoby sprzeczne z przepisami.

Sprawdź Teraz naszą ofertę przygotowania wniosku i biznesplanu dla PUP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *