Czy jeśli bezrobotny otrzyma dotację na otworzenie firmy z PUP to nie będzie mógł starać się o dotacje z Unii Europejskiej?

Teoretycznie, nie ma zapisu, który nie pozwalałby na otrzymanie dodatkowej, innej dotacji ze źródła różnego niż Powiatowy Urząd Pracy po tym, kiedy zostanie nam przyznana dotacja Powiatowego Urzędu Pracy na otworzenie własnej firmy.

Wtedy jednak zazwyczaj nie jest to dotacja stricte przeznaczona na otworzenie firmy, a jedynie zwykle na refundację poniesionych kosztów, w oparciu o wydatki, jakie mieliśmy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy od uruchomienia firmy. Tutaj należy jednak pamiętać o tym, że dotacje unijne przyznawane nieco innych warunkach oraz przy nieco innych okolicznościach; przede wszystkim zwykle nie są to, tak jak w przypadku dotacji Powiatowego Urzędu Pracy, dotacja bezzwrotna, ale raczej odzyskanie kosztów poniesionych podczas rozwoju przedsiębiorstwa albo pożyczka opierająca się na niskich kwotach oprocentowania.

To, jakiej wysokości otrzymany wsparcie unijne, jest zależne przede wszystkim od dokumentów, jakie przedłożymy, ale również od stanu firmy, naszych planów z nią związanych, dotychczasowych osiągnięć rozwojowych i wielu innych czynników, zmiennych w różnych, rozpatrywanych przypadkach przyznawania środków unijnych.

Sprawdź Teraz naszą ofertę przygotowania wniosku i biznesplanu dla PUP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.