Czy jeśli bezrobotny prowadził kiedyś działalność gospodarczą to ma szanse na otrzymanie dotacji na otwarcie nowej firmy?

Prowadzenie firmy w przeszłości może być elementem przemawiającym na nasza korzyść w momencie, kiedy staramy się o dotację z Urzędu Pracy. W zależności od miasta, w jakim znajduje się nasz Urząd Pracy, różne są regulacje dotyczące tego, ile czasu musi minąć od zamknięcia poprzedniej działalności gospodarczej osoby składającej wniosek – dotacja, bowiem nie zostanie przyznana osobie, która nadal prowadzi działalność gospodarczą, a większości przypadków również takiej, która zamknęła działalność gospodarczą mniej niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Dodatkowo, należy również we wniosku i zwartym w nim biznesplanie podać powód, dla którego dana działalność gospodarcza została zamknięta. I tutaj, jeśli powód jest wynikający z ekonomii firmy, na przykład niewypłacalności i tym podobnych, uzyskanie dotacji znacznie maleje. Jeśli jednak zamknięcie przedsiębiorstwa nastąpiło w wyniku innych przyczyn, niż ekonomiczne, zazwyczaj prowadzenie własnej działalności jest wtedy uznawane za zaletę oraz takie osoby mają większe prawdopodobieństwo na otrzymanie dotacji z Urzędu Pracy. Należy jednak pamiętać o tym, że różne komisje rozpatrujące wnioski różnie podchodzą do tego tematu.

Sprawdź Teraz naszą ofertę przygotowania wniosku i biznesplanu dla PUP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *