Czy muszę wykazywać zyski w czasie prowadzenia działalność gospodarczej podczas trwania 12 miesięcznego okresu po otwarciu firmy z wykorzystaniem środków z PUP?

Jedynym wymogiem związanym z samym działaniem firmy, który stawia Urząd Pracy przed firmą, która uzyska dofinansowanie jest nieprzerwane funkcjonowanie przez 12 miesięcy (udokumentowane przez właściciela dofinansowanej firmy). Nie ma przepisu, który regulowałby kwestię zysków i strat w poszczególnych miesiącach czy innych okresach czasu. Mówiąc prościej, PUP nie wnika w szczegóły dotyczące finansów firmy, a wymaga jedynie, żeby działała na rynku przez pełne 12 miesięcy.

Jedynym wskaźnikiem potencjalnego zysku dla Urzędu Pracy są wyliczenia zawarte w biznesplanie, jednak nie ma żadnego obowiązku uzyskiwać podanych tam wartości. Jest to jedynie szacunkowe przedstawienie możliwości nowo powstającej firmy, które umiejscowione są w ówczesnej sytuacji gospodarczej. Nie ma, więc żadnego obowiązku wykazywania zysków podczas pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania firmy po dotacji z PUP-u. Ważne dla Urzędu jest jedynie to, czy firma nie zawiesiła działalności gospodarczej przez pełen rok od uzyskania funduszy. To z pewnością ułatwia początkującym przedsiębiorcom funkcjonowanie na rynku – trzeba pamiętać, że pierwszy rok bywa najtrudniejszy.

Sprawdź Teraz naszą ofertę przygotowania wniosku i biznesplanu dla PUP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *