Ile trwa rozpatrywanie wniosku przez Urząd Pracy i jak bezrobotny dowiaduje się o decyzji w jego sprawie?

Odpowiednie umotywowanie wniosku, profesjonalne podejście i dobrze przygotowany biznesplan to gwarancja powodzenia w walce o dotację pieniężną na nowe przedsięwzięcie z Urzędu Pracy.

Oczywiście najtrudniejszym etapem jest oczekiwanie na decyzję w sprawie dotacji. Rozpatrywanie pojedynczego wniosku trwa do 30 dni, podczas których Urząd Pracy, w którym złożyliśmy podanie, wyda decyzję – o przyznaniu lub nie przyznaniu pieniędzy na działalność gospodarczą. Jeśli jednak decyzja będzie dla nas pozytywna, zostaniemy wezwani listownie do stawienia się we właściwym Urzędzie Pracy w celu podpisania umowy o przyznaniu dotacji.

Jeśli jest to umowa oparta na poręczeniu cywilnym, obecny musi być również poręczyciel, który również składa podpis na dokumencie. Reasumując, bezrobotny musi czekać na decyzję Urzędu Pracy w sprawie jego wniosku do 30 dni i w wypadku pozytywnej odpowiedni, musi stawić się na miejscu w celu zwarcia umowy. Ten okres jest niezbędny na dokładne przeanalizowanie przez urzędników całego wniosku, biznesplanu i ocenienie czy proponowane przedsięwzięcie będzie miało szanse na sukces.

Sprawdź Teraz naszą ofertę przygotowania wniosku i biznesplanu dla PUP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *