Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Innowacje w przedsiębiorstwach, które chcą działać za kilka lat na rynku, są rzeczą niezbędną. Bez nich firmy, które nie ponoszą wydatków na inwestycje związane z innowacyjnymi rozwiązaniami, nie będą mogły wygrać przyszłych potyczek z bardziej nowoczesnym sprzętem i efektywniejszym wykorzystaniem dostępnych narzędzi konkurencji.

Jak wynika z raportu badania „Potencjału innowacyjnego polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw” związek między „dobrym samopoczuciem” przedsiębiorców a rzeczywistą sytuacją firmy, jeśli chodzi o stopień nowoczesności i innowacyjności jest raczej niewielki. W większości przypadków przedsiębiorstwa sektora MSP postrzegają swoje obecne działanie wyłącznie w perspektywie krótkiego okresu – brakuje tym samym długookresowej, strategicznej wizji rozwoju przedsiębiorstwa, przekładającej się na konsekwentnie wdrażane działania.

Wg raportu rzeczywiste zdolności rozwojowe przedsiębiorstwa zależą w znacznym stopniu od skali prowadzonej aktywności inwestycyjnej i innowacyjnej. Działalność taka powinna opierać się na implementacji innowacji, które wiąże się z poniesieniem wydatków.

Rola wprowadzonych innowacji jest nie do przecenienia, jest rolą szczególną, zwłaszcza w przedsiębiorstwach kraju takiego, jak Polska, w którym wyzwaniem jest pokonanie luki rozwojowej wobec bardziej gospodarczo rozwiniętych krajów, a w szczególności wobec UE.

Wprowadzenie innowacji nie jest działaniem łatwym. Często nie jest możliwe sfinansowanie ich wprowadzenia tylko z pomocą własnych środków. W takiej sytuacji niezbędne jest staranie się o finansowanie z źródeł zewnętrznych.

Oczywiście, aby w ogóle móc zacząć rozmawiać o przekazaniu potrzebnych środków, konieczne jest przygotowanie biznesplanu, potwierdzającego, że innowacja rzeczywiście przyniesie oczekiwane korzyści a inwestycja zwróci się z sporą nadwyżką.

(foto)

Zapoznaj się z naszą ofertą tworzenia biznesplanów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.