Jak długo firma musi działać po tym, gdy bezrobotny uzyska dofinansowanie na jej otworzenie z Urzędu Pracy?

Po otrzymaniu dofinansowania na firmę z Urzędu Pracy, w świetle obowiązujących przepisów, działalność gospodarcza musi być prowadzona nieprzerwanie przez 12 miesięcy – firma nie ma prawa zawiesić działalności przez cały ten czas. Oczywiście musimy dostarczać dokumenty, które potwierdzają, że firma nadal funkcjonuje (zazwyczaj chodzi o zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego). W tym wypadku chodzi jedynie o samo potwierdzenie, ze firma nadal działa, a nie dotyczy poświadczenia o niezaleganiu ze składkami (np. zdrowotnymi). Owe dostarcza się najczęściej dwukrotnie w ciągu wspomnianych 12 miesięcy. Jasno wynika z tego, że musimy przez rok od rozpoczęcia działalności gospodarczej dofinansowanej przez Urząd Pracy funkcjonować na rynku.

Wspomniane wymagania dotyczące dokumentów są najczęstszymi spotykanymi w PUP, ale nie są uniwersalne – niektóre Urzędy Pracy mają własne dodatkowe klauzule, których spełnienia mogą wymagać od osób objętych dotacją. W celu uszczegółowienia przepisów, należy udać się do Urzędu, w którym będziemy składać wniosek. To niezwykle ważne, ponieważ pewne procedury mogą się nieco różnić w poszczególnych placówkach.

Sprawdź Teraz naszą ofertę przygotowania wniosku i biznesplanu dla PUP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.