Jakie warunki musi spełniać osoba starająca się o dotację z PUP?

Warunków, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o dotację, jest kilka. Przede wszystkim, musi być to osoba pełnoletnia i zarejestrowana, jako bezrobotna. Dodatkowo, musi ona mieć posiadać dobrze opracowany wniosek o przyznanie dotacji wraz z zawartym w nim biznesplanem. To jednak nie wszystko, aby otrzymać bezzwrotną dotację z Urzędu Pracy, należy spełnić jeszcze kilka innych warunków.

M.in. w zależności od dotacji, należy posiadać wymaganą przez Urząd Pracy formę zabezpieczenia często jest to jednen lub dwóch poręczycieli, którzy posiadają przychody w granicach 800 – 1400 zł miesięcznie. Kolejnym warunkiem jest przeznaczenie pieniędzy na określone z góry elementy działalności (jak wiadomo, dotacji nie można przeznaczać na finansowanie kosztów stałych, typu ZUS), a także musimy pokazać w biznesplanie zawartym w wniosku, że w ciągu 12 miesięcy od uzyskania dotacji nasza firma będzie nadal działać na rynku. Jednak głównym warunkiem jest dobre przygotowanie tekstu wniosku, w tym oczywiście zawartego w nim biznesplanu, który przekona osoby decydujące o przyznaniu dotacji, że warto przeznaczyć pieniądze na Twój biznes. Ważnym czynnikiem decydującym o przyznaniu dotacji jest również zebranie odpowiedniej dokumentacji, potwierdzającej umieszczone w wniosku informacje.

Sprawdź Teraz naszą ofertę przygotowania wniosku i biznesplanu dla PUP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.