Jakich zabezpieczeń będzie potrzebował Urząd Pracy, aby przyznać dotację na otwarcie działalności gospodarczej?

Ponieważ Urząd Pracy rozpatrując pozytywnie nasze podanie o dotacje zakłada, że odniesiemy sukces, to jednak nie może powierzyć nam takich pieniędzy bez odpowiednich gwarancji i zabezpieczeń.

Urząd zakłada, że przedsiębiorca może nie odnieść sukcesu i wówczas pieniądze przepadną. Oczywiście sposób zabezpieczenia tej kwoty jest różny w różnych urzędach, ale najpopularniejsze jest poręczenie cywilne (żyranci, osoby trzecie) – osoba lub osoby te muszą wykazać dochody, które mieszczą się w ramach wskazanych przez Urząd Pracy. Jeśli nie spełnimy wymogów zwartych w umowie, urząd zażąda zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami, jeśli nie będziemy wypłacalni, pieniądze będzie musiał oddać żyrant.

Innymi formami zabezpieczeń są: weksel z poręczeniem wekslowym (obligatoryjne poręczenie cywilne); gwarancja bankowa; zabezpieczenie własnym majątkiem (zastaw na prawach lub rzeczach); blokada rachunku bankowego (trzeba mieć na koncie odpowiednia kwotę, którą blokujemy na czas 12 miesięcy). To najczęściej pojawiające się metody zabezpieczeń, które są stosowane w Urzędach Pracy. Nie zawsze jednak wszystkie te możliwości są dostępne i często jedynym wyjściem jest poręczenie cywilne.

Sprawdź Teraz naszą ofertę przygotowania wniosku i biznesplanu dla PUP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.