Jakiej firmy nie mogę otworzyć korzystając z dotacji z Urzędu Pracy?

Jak zawsze są pewne obostrzenia dotyczące dotacji z Urzędu Pracy. Nie można prosić o pieniądze w wypadku sektorów: produkcja, przetwarzanie i dystrybucja niektórych produktów rolnych; rybołówstwo i akwakultura; sieć dystrybucyjna związana z działalnością eksportową; działalności, która opierałaby się na pierwszeństwie towarów krajowych do towarów sprowadzanych zza granicy; sektor węglowy; pomoc w nabyciu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, podmiotom gospodarczym, które prowadzą działalność zarobkową w transporcie towarowym.

Są to podstawowe rodzaje działalności, których dotacja z Urzędy Pracy nie obejmuje, jednak należy przeanalizować regulamin konkretnego Urzędu, ponieważ mogą się tam pojawić pozycje dodatkowe, które dotyczą tylko danego okręgu.

Są to jednak sektory stosunkowo wąskie, dlatego też o dotację z Urzędu Pracy może się starać szeroka grupa potencjalnych wnioskodawców.

Sprawdź Teraz naszą ofertę przygotowania wniosku i biznesplanu dla PUP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.