Kto może starać się o otrzymanie dotacji z Urzędu Pracy?

Obecnie możemy starać się o dofinansowanie pieniężne z różnych źródeł, w tym również z Urzędu Pracy. Należy jednak pamiętać o tym, że każdy Urząd Pracy ma osobne, nieco inne regulacje dotyczące tego, kto konkretnie może otrzymać dotację, podobne są jednak główne założenia. I tak, wniosek o dotację z Urzędu Pracy może składać jedynie osoba bezrobotna, która jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy oraz nie odstąpiła od proponowanej jej pracy czy szkoleń bez określonego, ważnego powodu, w ciągu 12 miesięcy. Również w ciągu tych 12 miesięcy nie mogła ona prowadzić innej działalności gospodarczej ani posiadać pozytywnie rozpatrzonych w tym czasie wniosków o finansowanie z jakichkolwiek innych źródeł.

Osoba taka nie może posiadać już przyznanych środków na prowadzenie działalności gospodarczej. Jednocześnie, osoba bezrobotna starająca się o dotację z Urzędu Pracy nie może posiadać wpisu w kartotece z ostatnich dwóch lat, dotyczącego przestępstwa związanego z obrotem pieniężnym czy gospodarczym w ogólnym rozumieniu. W przypadku spółdzielni socjalnej, do której ma on przystąpić, nie może zalegać z płaceniem składek ani posiadać nieuregulowanych spraw prawnych i cywilnych. Kolejnym elementem jest to, aby wniosek o dotację składamy przez bezrobotnego był właściwie przygotowany oraz kompletny, co pozwoli na spełnienie wymagań zarówno merytorycznych, jaki i formalnych.

Sprawdź Teraz naszą ofertę przygotowania wniosku i biznesplanu dla PUP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *