Na co bezrobotny nie może przeznaczyć dotacji z Urzędu Pracy?

Zakres rzeczy, na jakie może być przeznaczona dotacja z Urzędu Pracy jest określany szczegółowo w regulaminach poszczególnych Urzędów Pracy. Oczywiście, pierwszym zakazem jest wydanie środków na inną działalność gospodarczą lub na założenie spółki z inną osobą, tutaj z wykluczeniem spółdzielni socjalnej, co jednak regulują inne przepisy prawne.

Większość Urzędów Pracy zabrania również przeznaczenia środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie handlu obwoźnego. Jednocześnie, pieniądze wypłacone w ramach dotacji nie mogą posłużyć nam do opłacenia stałych kosztów takich jak na przykład ZUS czy opłaty za telefon i Internet. Rodzajami działalności, dla otwarcia której, nie otrzymamy dotacji z Urzędu Pracy, są te związane z obrotem pieniężnym takim, jak na przykład kantor czy z transportem, z wyłączeniem transportu osobowego, czyli taksówek.

Pieniądze pochodzące z dotacji często są również ograniczane do pewnej wysokości na różne rodzaje przedmiotów, jednak jest to różne w przypadku różnych Urzędów Pracy.

Sprawdź Teraz naszą ofertę przygotowania wniosku i biznesplanu dla PUP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.