Venture Capital a biznesplan

Każdy, kto planuje prowadząc firmę skorzystać z kapitału inwestycyjnego Venture Capital, musi mieć świadomość, że jest to niezwykle poważny i ryzykowny krok. VC jest to średnio- i długoterminowy kapitał inwestycyjny, który charakteryzuje się wysokim stopniem ryzyka, ale mogący przynieść w przyszłości wysokie zyski. Dotyczy to przede wszystkim finansowania innowacyjnych projektów inwestycyjnych. Aby uzyskać taki kapitał nie możemy zgłosić się do banku, ponieważ te nie przekazują pieniędzy na cele, które obarczone są wysokim ryzykiem. Trzeba zgłosić się do specjalnych instytucji, które inwestują, a w wypadku sukcesu – partycypują w dużej części zysków lub stają się współwłaścicielami firmy.  Aby nasz projekt został objęty pomocą finansową w ramach VC, trzeba spełnić szereg wymogów – określić konsekwencje w wypadku niepowodzenia lub powodzenia i przedstawić swój biznesplan, gdzie szczegółowo zawrzemy wszelakie wpływy na finanse firmy w wypadku uzyskania Venture Capital, przedstawimy innowacyjny projekt i przekonamy ową firmę do współpracy z nami. Łatwo zatem wywnioskować, że to właśnie biznesplan ma decydujące znaczenie w walce o kapitał VC i musi precyzować wszystkie aspekty.

(foto)

Zapoznaj się z naszą ofertą tworzenia Biznesplanu dla Inwestora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *