Nowelizacja opisu Priorytetu VI Programu Kapitał Ludzki

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki zawiadamia, iż 1 czerwca 2009 r. weszła w życie nowelizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Kapitał Ludzki.

Dokonano zmian w większości priorytetów. Osoby, które zastanawiają się nad sfinansowaniem otwarcia działalności gospodarczej z dotacji z środków unijnych powinny zainteresować zmiany w Priorytecie VI:

  • dodano nowy typ projektu obejmujący jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu,
  • wyłączono powiatowe urzędy pracy z grona beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie na realizację projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 oraz Działania 6.2.

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

(foto)

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnej w ramach Działania 6.2 PO KL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.