Darmowa restrukturyzacja firmy.

Przedsiębiorstwa, które z powodu kryzysu gospodarczego popadły w kłopoty finansowe będą mogły zostać „naprawione”. Ma to zagwarantować priorytet II programu „Kapitał Ludzki”, dzięki któremu poprawa kondycji finansowej firmy, zostanie sfinansowana w 100%. Na pomoc mogą liczyć te przedsiębiorstwa, które dobrze radziły sobie do 1 lipca 2008 roku, a po tym dniu zaczęły radzić sobie znacznie gorzej przez mniejsze zamówienia czy opóźnienia w płatnościach.

Dotacje unijne ma pozwolić tym firmom restrukturyzację firmy, tak by zachować obecną konkurencyjność oraz miejsca pracy. Finansowane będą także szkolenia i wszystkie inne pomoce, które będą miały na celu przygotowanie planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Plan restrukturyzacji koniecznie będzie musiał zawierać informację na temat aktualnej kondycji przedsiębiorstwa, a także dalszego kierunku działania. Od momentu rozpoczęcia realizacji restrukturyzacji wszystkie tzw. wydatki kwalifikowane, w tym także przeszkolenia pracowników będą już finansowane z funduszów Unii Europejskiej.

Pula środków na te działania wynosi 55 milionów złotych. Wsparcie dla jednego przedsiębiorstwa nie może jednak przekroczyć 500 tysięcy euro. Całość będzie finansowana głównie ze środków unijnych, ale także z budżetu państwa. Nad sprawnym przeprowadzeniem konkursy czuwać będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości lub wynajęta przez nią instytucja, która ma zadbać o przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków. Cały projekt przed rozpoczęciem musi być jeszcze zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *