Dotacje unijne. Jak starać się o jej przyznanie?

Dookoła wszędzie zasypywani jesteśmy informacjami o możliwościach pozyskania dotacji z Unii Europejskiej czy to na założenie, czy też rozwój działalności gospodarczej. Jednakże uciekając się do źródeł wiedzy o szczegółach dofinansowania, często zastanawiamy się od czego zacząć. Ilość dokumentów programowych nas przytłacza. Możemy skorzystać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), czy też Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Programy w ramach, których możemy ubiegać się o dotacje, zakładają bardzo ścisłe reguły korzystania z oferowanych działań. Warto je dobrze przeanalizować, aby nie stracić na możliwościach jakie daje nam Unia Europejska. Dlatego chcąc rozpocząć cały proces dochodzeniowy, z którego programu skorzystać musimy wiedzieć, że na pierwszym etapie istotna jest analiza naszej sytuacji i pomysłu na inwestycje. Rozłóżmy ją na czynniki pierwsze.

Dotacje unijne skierowane są do przedsiębiorstw, które aby się rozwijać muszą inwestować. Wszystko po to, aby umocnić naszą gospodarką pod względem pozostałych krajów członkowskim. Czy zatem jeżeli prowadzę zwykły sklep komputerowy mogę liczyć na jakąś dotacje? Odpowiedz brzmi tak, możesz. Ale pamiętaj chcesz dotacje, musisz zainwestować we własny rozwój. Rozwój z kolei oznacza większe dochody, zatrudnienie, a także podnosi stopień konkurencyjności Twojej firmie na rynku. Aby taką dotacje dostać musisz niestety przejść przez całą procedury aplikacyjną, a ta potrafi wykończyć nie jednego na tym etapie. Mianowicie aby ubiegać się o dotacje trzeba najpierw wypełnić wniosek wraz z biznesplanem według schematu/wytycznych przez program do którego chcesz aplikować o przydzielenie dotacji. Wzór wniosku, biznesplanu oraz wymaganych załączników dostaniemy na stronach www instytucji zarządzającym danym program.

Gdy złożymy wszystkie dokumenty w momencie ogłoszenia przez daną instytucje naboru, nie pozostaje nam nic innego jak oczekiwanie na ranking projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Oznacza to, że nie każdy kto złożył wniosek dostanie pieniądze. Czas oczekiwania to przeważnie 3-4 miesiące a czasami nawet trwa to nawet rok. Wszystko zależy od instytucji zarządzającej programem. Jeżeli uda nam się uzyskać taką dotacje, idziemy podpisać stosowną umowę oraz donosimy pozostałe załączniki wymagane przez dany program np. o nie zaleganiu z składami w ZUS-ie. Gdy złożymy już wszystkie autografy na umowie, możemy zabrać się za inwestycje w naszej firmie. Pamiętaj dotacje unijne w większości programów działają na zasadzie refundacji, oznacza to, że tak czy owak musisz wyłożyć pieniądze w własnej kieszeni. Gdy zrealizujesz już całą inwestycje wybierz się do instytucji, z którą podpisałeś umowę o dofinansowaniu. Tam też składamy wniosek o płatność wraz z załączonymi fakturami z zakupów. Jeżeli wszystko będzie się zgadzało po miesiącu dostaniesz 50%, 60%, 70% (w zależności od województwa) zwrot Twojej inwestycji.

Wypłata refundacji poniesionych wydatków następuje dopiero po zaakceptowaniu wniosku o płatność. Dotacje z UE dla przedsiębiorców działają na zasadzie częściowej refundacji poniesionych na inwestycję kosztów. Przedsiębiorca w chwili aplikowania o dotację z Unii musi zapewnić finansowanie całej inwestycji w postaci środków własnych czy też za pomocą zewnętrznych źródeł finansowych, takich jak kredyt, leasing. Dlatego najczęściej wypłata dotacji następuje dopiero po przyznaniu dotacji przez odpowiednią instytucję finansującą oraz zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku aplikacyjnym i umowie dotacji.

Stopień dofinansowania zależy od programu i rodzaju projektu, nie przekracza jednak zazwyczaj 80 proc. wartości projektu. W większości przypadków dofinansowanie jest mniejsze.

PROCEDURA UZYSKANIA DOFINANSOWANIA Z UE

● Sporządzenie biznesplanu

● Wypełnienie wniosku i skompletowanie załączników

● Złożenie wniosku o dofinansowanie

● Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

● Realizacja projektu

● Udokumentowanie wydatków poniesionych na realizację inwestycji

● Wystąpienie z wnioskiem o płatność

● Uzyskanie refundacji części poniesionych kosztów

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O PROGRAMACH

● Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz regionalne agencje wspierania przedsiębiorczości – w przypadku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

● Urzędy marszałkowskie – regionalne programy operacyjne

● Wojewódzkie urzędy pracy – programy operacyjne Kapitał Ludzki i Infrastruktura i Środowisko

Lipiec i sierpień to miesiące, w których rusza wiele projektów, w ramach których można uzyskać dotację na założenie własnej firmy – nawet do 40 tys. zł. Dotyczy to podmiotów z województw: łódzkiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Można również dostać dofinansowanie pomostowe, które ma pozwolić na opłacenie m.in. ubezpieczenia społecznego w pierwszych kilku miesiącach – dlatego nie przegap swojej szansy!!

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *