Formy opodatkowania przedsiębiorstwa.

Wraz z momentem, kiedy dokonujemy rejestracji w urzędzie skarbowym musimy zgłosić formę opodatkowania działalności podatkiem dochodowym. Wyboru dokonać możemy z kilku opcji, jakimi są zasady ogólne, ryczałt ewidencjonowany, podatek liniowy, podatek tonażowy oraz karta podatkowa. W zależności, którą z tych opcji wybierzemy to nasze podatki będą korzystne w większym lub mniejszym dla nas stopniu.

Zasady ogólnie może wybrać każdy, kto zakłada własne przedsiębiorstwo bez żadnych ograniczeń. Jeżeli sami nie zdeklarujemy się na którąś z form opodatkowania wówczas rozliczani automatycznie będziemy na zasadach ogólnych przysługujących wszystkim podatnikom. Zasady ogólne pozwalają na wyliczenie podatku od uzyskanego dochodu, który liczony jest przez odjęcie wszelkich wydatków od faktycznych przychodów. Wyjątkiem są wydatki specjalnie określone w ustawie podatkowej.

Kolejnym wyborem jest ryczał ewidencjonalny polecany zwłaszcza dla osób ponoszących niezbyt wysokie koszty prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ogranicza on możliwość korzystania z różnego rodzaju ulg i odliczeń jednak liczony jest on od dochodu faktycznego i stawki procentowe często są obniżone, dlatego w niektórym wypadkach okazuje się on bardzo korzystny.

Kolejna opcja, czyli karta podatkowa to jeden z najprostszych rozwiązań w kwestii płacenia podatków. Przede wszystkim ogromnym plusem jest brak skomplikowanej księgowości i brak konieczności wystawiania rachunków bez wyraźniej prośby klienta. Podatek ustalony jest przez naczelnika urzędu skarbowego z góry i jest on niezmienny przez cały rok. Minusem jednak może być to, że niezależnie od tego, jakie będą nasze dochody podatek w niezmiennej postaci musi być przez nas zapłacony.

Ostatnie dwie opcje, czyli podatek liniowy i podatek tonażowy to już całkiem inna kwestia. Podatek liniowy mogą wybrać osoby, których działalność świadczyła usługi na rzecz byłych pracowników na przykład w roku poprzednim. Natomiast podatek tonażowy jest możliwym wyborem jedynie, jeśli chodzi o podatników armatorów.

Zapoznaj się z naszą ofertą tworzenia biznesplanów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.