Lepsza nauka dla gimnazjalistów.

W Gorzowie Wielkopolskim zakończył się właśnie projekt ,,Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej”,  w którym brali udział uczniowie 3 klas gimnazjów z Gorzowa. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w licznych spotkaniach, warsztatach oraz wycieczkach. Projekt był finansowany w ramach trzech programów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” oraz Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.

W ubiegłym roku w ramach projektu psycholodzy i pedagodzy, a także zawodoznawcy przeprowadzili w sumie ponad 1800 godzin zajęć. Dodatkowo przeprowadzonych zostało 60 wycieczek, w których młodzież mogła poznać „od wewnątrz” pracę w banku PKO S.A., Bibliotece Publicznej czy Komendzie Straży Pożarnej.

Projekt został podsumowany na radzie pedagogicznej oraz spotkaniu z nauczycielami i rodzicami. Przeprowadzono także badania ankietowe co do prowadzonych zajęć. W e wrześniu odbędzie się jeszcze konferencja podsumowująca realizacje projektu. Uczestnikom zajęć rozdane zostaną port folia przygotowane przez ekspertów, w których znajdą się materiały wykorzystywane na zajęciach warsztatowych.  Tymczasem od nowego roku szkolnego w podobnym projekcie będą mogli brać kolejni uczniowie z klas II i III szkół gimnazjalnych.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *