Makrootoczenie przedsiębiorstwa.

Makrootoczenie to według słowników wszystkie zjawiska, które mają wpływ na przedsiębiorstwo podczas gdy ono nie może ich bezpośrednio zmieniać. Tworzy ono warunki sprzyjające funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i składa się z kilku czynników zwanych otoczeniami.

Otoczenie ekonomiczne to zjawiska połączone głównie z kondycją gospodarki, które działają jako ułatwienie bądź utrudnienie dla przedsiębiorstwa. Stan gospodarki ma bezpośredni wpływ na kondycję przedsiębiorstwa, większy popyt jest bowiem na produkty i usługi w krajach zamożnych gdzie społeczeństwo może pozwolić sobie na większe wydatki.

Otoczenie polityczno – prawne to zjawiska związane z porządkiem prawnym w kraju oraz z zakresem działań politycznych. Przepisy prawne są fundamentem działalności gospodarczej i określają jej funkcjonowanie. Wszelkie przepisy prawne są stanowione przez polityków i są jednolite dla całego kraju co oznacza, że wszystkie przedsiębiorstwa muszą się im bezwzględnie podporządkować.

Otoczenie społecznie to jak można się domyślić wszelkie zjawiska związane z działaniem ludzkim, stylem życia i zachowaniami. Działanie przedsiębiorstw mocno uwarunkowane jest od potrzeb ludzkich oraz sposobu ich zaspokajania. Każda firma w pewien sposób jest uzależniona ludzi którzy działają w jej pobliżu, jednak nie zawsze są jej klientami, a więc musi znać ich wymagania.

Otoczenie demograficzne to nic innego jak zmiany dotyczące populacji czyli zmiana liczby mieszkańców, przyrostu naturalnego, wieku poszczególnych grup społecznych. Najbardziej opłacalne będą inwestycje gdzie na metr kwadratowy przypada największa liczba osób ponieważ wówczas istnieje zapewnienie zbytu produktów i usług.

Otoczenie technologiczne to nowoczesne rozwiązania i zmiany w technikach oraz technologiach wytwarzania. Zastosowanie maszyn zamiast ludzi w wielu przypadkach działa na korzyść i pozwala zaoszczędzić czas i dodatkowe fundusze, które można przeznaczyć chociażby na marketing przedsiębiorstwa.

Otoczenie międzynarodowe to pojęcie, które pojawiło się wraz z wejściem globalizacji na świecie. Określa ono relacje między krajami i można powiedzieć, że ma wpływ na wszystkie przedsiębiorstwa. Otoczenie międzynarodowe zawiera w sobie współpracę krajów jeżeli chodzi o import czy eksport towarów, uzyskanie kredytów inwestycyjnych czy lokowanie obcego kapitału w inwestycje. Dlatego właśnie wszelkie zjawiska na skalę międzynarodową mają ogromny wpływ na funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.