Pieniądze dla studentów z dotacji unijnych.

Dotacje unijne są już łatwo dostępne dla przedsiębiorców. Jednak o wsparcie często starają się także młodzi ludzie, studenci, którzy nie są nigdzie zrzeszeni i nie prowadzą własnej firmy. Czy mają oni szansę na jakiekolwiek pieniądze? Owszem, jednak muszą uzbroić się w cierpliwość.

Największym problemem jest osobowość prawna studentów. Aby w ogóle złożyć wniosek o dotację trzeba być zrzeszonym w instytucji czy organizacji. Można wtedy starać się o wparcie przy projektach dotyczących tworzenia nowych miejsc, badaniach naukowych czy wprowadzeniu na rynek nowych technologii czy usług.

Innym, chyba najlepszym pomysłem, aby otrzymać z Unii jakiś pieniądz, jest wystąpienie z wnioskiem o otwarcie własnego biznesu. Jeśli mamy pomysł na własną firmę i chcemy ją założyć, idealnym rozwiązaniem będzie program „mikroprzedsiębiorstwa”, który wspiera powstawanie i początkową działalność firm jedno lub kilkuosobowych. Program ten ma na celu zwiększenie konkurencyjności małych firm oraz dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Termin na składanie tego typu wniosków upływa 30 sierpnia tego roku, a więc trzeba się spieszyć.

Studenci mogą także postarać się o pomoc w ramach programu „Kapitał Ludzki”, dzięki któremu zwiększa się szansa znalezienia pracy po studiach. Program ten ma na celu podnoszenie kwalifikacji, a więc umożliwia on otrzymanie dotacji na szkolenia, wyjazdy za granicę w celach naukowych, naukę języka obcego czy kursy komputerowe. O wniosek na dotację wystąpić może w tym wypadku np. uczelnia.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *