Raport z wykorzystania funduszy europejskich.

Obecnie dotacje europejskie są prawdziwym hitem wśród przedsiębiorców. Jak się dzisiaj okazało, jest to także dziedzina, w której Polska naprawdę ma się czym pochwalić. Tak przynajmniej wynika z raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącego wykorzystania środków europejskich w latach 2004 – 2006.

Lata 2004 – 2006 to pierwsze lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej i jednocześnie pierwsze lata wykorzystania dotacji unijnych. Nasz „debiut” w tym zakresie wypadł rewelacyjnie – według opublikowanego raportu Polska wykorzystała – uwaga – 101% środków! Taki niecodzienny wynik wziął się stąd, że w trackie wykorzystywania pieniędzy kurs euro wahał się, zaś kwota, która nam przysługiwała została obliczona według tego z 2004 roku. 101% wykorzystanych środków unijnych dało nam miejsce w pierwszej trójce wśród nowych państw członkowskich pod tym względem.

Jak podaje raport pieniądze te zostały wykorzystane głównie na rozwój przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 10 osób. Oprócz tego dotacje pozwoliły na zbudowanie ponad 5 tysięcy kilometrów dróg oraz ponad 600 kilometrów torów kolejowych. Fundusze zostały również spożytkowane na stypendia, z których skorzystało aż 600 000 uczniów.

Jak podkreśla sama minister rozwoju regionalnego wyniki z lat 2004 – 2006 są wspaniałą prognozą na przyszłość. W latach 2007 – 2013 Polska ma bowiem do wykorzystania rekordową kwotę. Na dotacje zostanie w tym okresie przeznaczone 67 miliardów euro! Pozostaje mieć nadzieję, że i tym razem wykorzystamy plan ponad normę.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.