Walka z kryzysem trwa.

Komisja Europejska 22 lipca przyjęła kolejną propozycję, która ma wspomóc państwa członkowskie w walce z kryzysem. Tym razem chodzi o ustawę, która ułatwia pozyskiwanie dotacji unijnych na cele walki z bezrobociem i właśnie kryzysem gospodarczym.

Uchwalony pakiet to przede wszystkim uchwały, które pozwolą szybciej i łatwiej rozdysponować unijne fundusze. Wśród szeregu propozycji najciekawsza i najbardziej kontrowersyjna jest ta dotycząca pomocy dla bezrobotnych. Komisja Europejska do 100% zwiększyła finansowanie projektów dotyczących aktywizacji bezrobotnych. Wcześniej dofinansowanie wynosiło od 50 do 75%. Decyzji tej sprzeciwiają się Niemcy, które dały do zrozumienia, że nie zgodzą się na 100% finansowania bezrobotnych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ostatecznie więc Komisja ustaliła, że kraje, które skorzystają z atrakcyjnej oferty będą zobowiązane w kolejnych latach do wyższych wpłat do unijnej kasy.

Warto dodać, że w sumie na pomoc dla osób zwolnionych z pracy Unia zamierza przeznaczyć 19 miliardów euro.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *