Zmiany harmonogramu naborów w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego postanowiło ponownie przeanalizować jak wyglądają przygotowania instytucji biorących udział w programie „Infrastruktura i Środowisko”. Na podstawie przeprowadzonych badań, ministerstwo podjęło decyzję o zmianie harmonogramu naborów wniosków w ramach tego działania. Nowy harmonogram ma jak na razie charakter orientacyjny i może ulec zmianie.

Nowe terminy ustalone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dotyczą wyłącznie tych działań i wniosków, w których przewidywany jest tryb konkursowy. Jeżeli natomiast chodzi o działania indywidualne, została tutaj zamieszczona odpowiednia adnotacja. Należy jeszcze raz podkreślić, że wszystkie nowo ustalone terminy i daty nie są datami ostatecznymi. Rozpoczęcie naboru jest uwarunkowane przez wiele przeróżnych czynników, wobec czego ustalone daty mogą jeszcze niejednokrotnie ulec zmianie.

Dokładne informację o terminach składania wniosków można znaleźć na stronach internetowych programu Infrastruktura i Środowisko.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *