15 tysięcy pomorskich przedsiębiorców pożyczy pieniądze z Brukseli.

Od tej chwili pomorskie małe i mikro przedsiębiorstwa nie będą miały problemów z dostępem do pieniędzy i staną się niezależne od banków. Samorząd województwa wprowadził bowiem do życia program JEREMIE, powstały z inicjatywy Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dzięki JEREMIE z Brukseli będzie można otrzymać nie tylko dotację, ale także kredyty.

Pomorscy przedsiębiorcy dostaną wsparcie 287 milionów złotych, które pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pieniądze te utworzyły Fundusz Powierniczy JEREMIE, którym zarządzać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK wygrał przetarg na zarządzanie funduszem i otrzymał funkcję menadżera funduszu.

Dla pomorskiego zarządu jest to największa umowa z beneficjentem w historii. Umowa o tyle ważna, że skorzysta z niej 15 tysięcy przedsiębiorców, którzy zrealizują dzięki niej inwestycję za miliard złotych. Dzięki JEREMIE pomorskie firmy, które dotychczas miały często problemy z pozyskaniem kredytów w bankach, będą miały dużo łatwiejszy dostęp do poręczeń i pożyczek. Jest to szczególnie pomocne dla nowopowstających firm, bez historii kredytowej. Inną zaletą JEREMIE jest możliwość pomocy dużo większej liczbie przedsiębiorców niż w przypadku zwykłych dotacji.

Jeszcze w tym roku pomoc z JEREMIE mają otrzymać fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Następne w kolejce są przedsiębiorstwa innowacyjne. Zasady udzielania kredytów nie są jeszcze do końca znane, wiadomo natomiast, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie będzie czerpał żadnych zysków z zarządzania Funduszem.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *