200 milionów w RPO województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego ogłosił budżet jakim dysponować będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego do końca tego roku. Przedsiębiorcy będą mogli zdobyć 200 milionów złotych, których podział nastąpi w 5 konkursach. Wsparcie mogą otrzymać firmy chcące rozbudować swój biznes, wprowadzić na rynek nowe produkty czy też zastosować nowe, przyjazne dla środowiska technologie.

Największym konkursem, w którym do wzięcia będzie 85 milionów złotych będzie działanie 5.3 – dostosowanie firmy do wymogów ochrony środowiska. Będzie on przeznaczony dla małych i mikro przedsiębiorstw. Pomoc otrzymają firmy, które: zastosują nowe rozwiązania, które zmniejszą negatywny wpływ firmy na środowisko, wdrożą technologie zapobiegania zanieczyszczeniom, zastosują systemy zarządzania środowiskiem lub zbudują lub rozbudują instalację oszczędzające energię lub surowce. Nabór do konkursu ruszy 21 września.

Oprócz tego konkursu mikro, małe i średnie firmy będą mogły wziąć udział m.in. w konkursach o wsparcie inwestycji. Pierwszy konkurs ruszył 10 sierpnia, a do podziału jest w nim 56 milionów złotych. Drugi, mniejszy (15 milionów do podziału) ma zostać ogłoszony pod koniec sierpnia. Dwa ostatnie konkursy na Kujawach to „promocja i rozwój markowych produktów”, którego budżet wynosi 7 milionów złotych, a którym udział może wziąć każda firma oraz „wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw”. Ten ostatni konkurs z pulą 2,5 miliona złotych jest przeznaczony wyłącznie dla najmniejszych firm.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *