300 tysięcy złotych dla katolików.

Zespół Szkół Katolickich w Słupsku otrzymał 321 tysięcy złotych dofinansowania z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Co ciekawe jest to najwyższa dotacja dla szkół w Słupsku, wyższa niż inne dotacje dla publicznych placówek.

Pieniądze pozwolą na poprawienie warunków nauki dla mniej uzdolnionej młodzieży, o czym świadczy zresztą sama nazwa złożonego projektu „Nie tylko dla orłów – zajęcia dla uczniów mających problemy z nauką”. Dzięki dofinansowanie w katolickich szkołach przeprowadzonych zostanie szereg dodatkowych działań, mających na celu przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego i matury.

Gimnazjaliści, a ramach przygotowań do egzaminu gimnazjalnego będą mogli liczyć na dodatkowe zajęcia z geografii, fizyki, chemii, biologii oraz matematyki. Tegoroczni maturzyści otrzymają z kolei dodatkowe godziny matematyki, która na tegorocznym egzaminie dojrzałości jest obowiązkowa. Obie grupy wiekowe będą miały także możliwość skorzystania z nauki języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

Oprócz dodatkowych zajęć, szkoły i jej uczniowie zyskają także w inny sposób. Możliwe będzie utworzenie klasy dla 5 osób, co dotychczas było nieopłacalne. Najzdolniejsi uczniowie będą mogli także skorzystać z kół zainteresowań. Planowana jest działalność koła filmowego oraz informatyczno-dziennikarskiego. Koło fizyczne z kolei, dzięki unijnej pomocy będzie mogło zrealizować wycieczki do planetarium oraz Centrum Eksperymentalnego w Gdyni. Szkoła zostanie także wyposażona w nowoczesny sprzęt tj. jak m.in. laptopy, ekrany multimedialne czy drukarki.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.