36 milionów dla Strzegomia.

Gmina Strzegom otrzymała 36 milionów złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Za pieniądze gmina zbuduje oczyszczalnie ścieków i kanalizację w siedmiu miejscowościach. Sukces cieszy tym bardziej, że jest to największa dotacja w historii gminy.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynęło w sumie 12 wniosków o dofinansowanie programów wodno-ściekowych. Pozytywną opinię otrzymały jak na razie 3 projekty, z których największym jest budowa kanalizy w gminie Strzegom. Oficjalne przekazanie potwierdzenia ministra środowiska dotacji dla projektu „zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom” odbyło się w środę. Inwestycja warta 49 milionów złotych pozwoli na budowę 50 kilometrów kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków, a także przyłączenie do sieci 5500 mieszkańców gminy. Aż 75% kosztów inwestycji (36 milionów) wzięła na siebie Komisja Europejska.

Warto wspomnieć, że w regionie planowanych jest dużo więcej inwestycji środowiskowych. W tym samym konkursie dofinansowanie otrzymała Środa Śląska, a także projekt „uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”, z którego skorzystają 3 inne gminy. W sumie za prawie 80 milionów złotych powstanie więc 60 kilometrów sieci kanalizacyjnej do której podłączonych zostanie 8 tysięcy osób. Zbudowane zostaną także dwie kolejne oczyszczalnie ścieków. W kolejce jest natomiast 8 kolejnych projektów, wartych w sumie 470 milionów złotych. Unia Europejska na inwestycje środowiskowe w województwie wyłoży 377 milionów złotych.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *