500 milionów premii tylko dla najlepszych.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego postawiło na swoim i nie ustąpiło, mimo licznych protestów samorządowców. Dodatkowe 500 milionów złotych z Brukseli, trafi do tych województw, które najlepiej i najszybciej rozdysponują przyznane im pieniądze.

Przypomnijmy, że chodzi o część funduszy z tzw. rezerwy wykonania, czyli pieniędzy, które nie zostały wykorzystane w 2007 roku na programy operacyjne. Zgodnie z prawem unijnym, Polska musi je podzielić do 2011 roku. Chodzi o kwotę 1,3 miliarda euro. Ministerstwo chce, aby pół miliarda trafiło do programów krajowych, 300 milionów euro do programu Kapitał Ludzki, a pozostałe 500 milionów euro do tych pięciu województw, które okazały się najefektywniejsze w wydawaniu unijnych pieniędzy. I właśnie ta ostatnia kwota stała się kością niezgody z samorządowcami.

Ci chcą bardziej sprawiedliwego podziału pieniędzy a konkretnie tego, aby 500 milionów euro trafiło nie do najlepszej „piątki”, lecz do wszystkich regionów, którym uda się spełnić określone wymogi co do tempa wydawania unijnych pieniędzy. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie ugięło się i pieniądze rozda tak jak to wcześniej zaplanowano. Udało się natomiast uzyskać kompromis w kilku innych sprawach. Zwycięska piątka zostanie na przykład wybrana na podstawie wyników z lat 2007-2010. Do klasyfikacji zostaną także włączone wydatki w ramach programów JESSICA i JEREMIE.

Bardzo możliwe, że samorządowcy nadal będą protestować w tej sprawie. Na razie czekają jednak na dokładne propozycje Ministerstwa na piśmie. Dopiero wtedy mogą zostać podjęte jakiekolwiek działania.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.