Aktywne stowarzyszenia w powiecie monieckim.

„Inicjatywy lokalne – dobre praktyki w powiecie monieckim” – projekt właśnie pod takim hasłem już wkrótce ruszy w powiecie monieckim. Jego celem będzie zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu i pobudzenie do życia stowarzyszeń i organizacji, które istnieją, lecz  praktyce niewiele robią.

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu chce to zmienić i sprawić by wspomniane jednostki miały większy wkład w życie mieszkańców i powiatu. Właśnie dlatego urzędnicy ze Starostwa Powiatowego postanowili złożyć wniosek o dotację z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Jak się okazało został on rozpatrzony pozytywnie i powiat otrzymał 23 tysiące złotych na pobudzenie do życia swych obywateli. Co istotne pozyskana kwota pokryje 100% koszów projektu.

Ten będzie skierowany do mieszkańców oraz do istniejących już fundacji i stowarzyszeń. Jego początek jest planowany na październik tego roku i ma potrwać 3 miesiące. W pierwszej fazie projektu aktywność obywatelska ma zostać ponownie rozbudzona w już działających jednostkach. W związku z tym wszystkie stowarzyszenia i fundacje na terenie powiatu wezmą udział w cyklu 4 seminariów poświęconych działaniu tych jednostek. Drugim punktem projektu będzie zachęcenie innych mieszkańców do wdrażania własnych inicjatyw, które miałyby służyć mieszkańcom. 20 wybranych osób weźmie udział w cyklu szkoleń poświęconym zakładaniu i prowadzeniu stowarzyszeń.

Czy władzom powiatu uda się zachęcić obywateli do działania? Czas pokaże, jednak bez chęci samych zainteresowanych nie pomoże nawet największa dotacja.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *