Bogaci zabierają dotacje?

Dotacje europejskie zostały ustanowione z dwóch głównych powodów. Miały po pierwsze pomóc w rozwoju krajów słabiej rozwiniętych oraz – po drugie – wyrównać różnice między poszczególnymi regionami. Tymczasem, choć pierwsze założenie jest dotychczas realizowane, z drugim jest problem. Dotacje są bowiem trafionym pomysłem, lecz często zamiast biednych, dostają je ci bogaci.

W Polsce 38% złożonych wniosków o wsparcie z Brukseli jest rozpatrywanych pozytywnie. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy z każdego regionu naszego kraju mają równe szanse na otrzymanie pieniędzy. Przyglądając się bowiem klasyfikacji pozytywnie rozpatrywanych wniosków, łatwo zauważyć, że tych zdecydowanie więcej jest w najbogatszych województwach naszego kraju. W rankingu liderują Śląskie, Mazowieckie i Małopolskie – w tych trzech regionach pozytywnie rozpatrywanych jest aż 50% wniosków, czyli znacznie powyżej średniej krajowej. Na drugim biegunie są z kolei najbiedniejsze regiony Polski. W Podlaskiem tylko co czwarty wniosek zostaje zaakceptowany przez urzędników, zaś Lubelskiem dofinansowanie otrzymuje zaledwie 17% przedsiębiorców starających się o dotację.

Jak można wytłumaczyć fakt, że unijne pieniądze trafiają do bogatych i pogłębiają finansową przepaść między regionami? Znajomości? Zbieg okoliczności? Eksperci twierdzą, że bogate regiony są po prostu bardziej nastawione na innowację, a firmy ze Śląska czy Małopolski mają większy potencjał. Dzięki temu przechodzą restrykcyjne wymagania komisji i otrzymują dotację.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *