Coraz szybciej wydajemy unijne pieniądze.

Jak wynika z najnowszej, opublikowanej oceny Komisji Europejskiej, Polska przyspieszyła wydawanie unijnych pieniędzy, lecz nadal ma w tej sferze pewne opóźnienia. Jest to spowodowane głównie zastojem w wydawaniu pieniędzy w ubiegłych latach. Teraz ma być już tylko lepiej.

Raport w dużej mierze skupia się na dotacjach przyznanych Polsce na lata 2004-2006. Do tej pory wykorzystaliśmy już 95% tych pieniędzy. Najlepiej wykorzystaliśmy pieniądze przeznaczone na rozwój rybołówstwa, obszarów wiejskich i fundusze społeczne – tam wykorzystana została niemal cała dostępna pula. Najgorzej wykorzystujemy pieniądze z Funduszu Spójności, gdzie wykorzystanych zostało 65% puli oraz z budżetu na ochronę środowiska – 61%. Eksperci unijni w podsumowaniu napisali: „Polska czyni postępy, ale z powodu ustawodawstwa, dotyczącego pomocy państwa i ochrony środowiska, a także niewystarczających projektów znajdujących się w realizacji, są pewne opóźnienia w finansowym i realnym wykonaniu. Dalsza mobilizacja wszystkich instytucji jest niezbędna, by przyspieszyć proces wdrażania projektów”.

Zwrócono także uwagę na wykorzystywanie środków przyznanych na lata 2007-2013. Dla polski na te lata przeznaczono największe wsparcie, bo aż 67,3 miliardy euro. Do 21 sierpnia wykorzystaliśmy już 6,71 miliarda euro co stanowi nieco ponad 10% całej puli. Pod względem wykorzystania środków przeznaczonych na lata 2007-2013 Polska zajmuje obecnie 8 pozycję w Unii. Wyprzedzają nas Łotwa, Irlandia, Litwa, Estonia, Słowenia, Węgry i Niemcy.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *