Dotacje na promowanie dotacji.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wspólnie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskie z okazji 5 rocznicy wejścia Polski do unii Europejskiej, ogłosiło konkurs na dotację dla tych, którzy zamierzają promować fundusze europejskie przyznane nam przez Wspólnotę. Wnioski można składać do 11 września tego roku, a kwota dotacji może wynieść do 50 tysięcy złotych, przy niskim wkładzie własnym.

„Dotacje na promowanie dotacji” – tak najkrócej można nazwać nową inicjatywę. Projekty mają bowiem promować zarówno środku europejskie jak i samo uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej. Promocja ma następować poprzez prezentację stopnia wykorzystania pieniędzy z Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz perspektyw jakie stoją przez nami dzięki Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Niewątpliwie nie obędzie się bez pokazywania projektów i inwestycji zrealizowanych z pomocą dotacji z Unii.

Wsparcia na promowanie Polskie w Europie nie dostanie jednak każdy. Pieniądze są przeznaczone dla pozarządowe organizacje użytku publicznego tj. np. fundacje czy stowarzyszenia. Każda jednostka może złożyć dowolną liczbę wniosków, lecz dofinansowanie może zostać przyznane tylko na 1 projekt prowadzony przez 1 jednostkę. Przy wyborze komisja będzie zwracać uwagę na doświadczenie, oryginalność pomysłu, określenie grupy docelowej, a także koszty przedsięwzięcia.

Więcej informacji, a także dokumentację można znaleźć na stronach www.bip.ukie.gov.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl .

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.