Dotacje unijne, a podatki.

Zgodnie z odpowiednią ustawą środki pozyskane w ramach dotacji z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności czy funduszów strukturalnych zalicza się do środków publicznych, pochodzących z budżetu Wspólnoty. Przeciętnemu beneficjentowi mówi to pewnie niewiele, lecz znaczenie tej kwestii jest ogromne, gdyż właśnie ona określa, czy od uzyskanej z Brukseli pomocy musimy zapłacić podatek.

Dotacje rozwojowe, czyli te, których udziela nam zazwyczaj Unia są zwolnione z podatku dochodowego. Jak się okazuje po dogłębnym zbadaniu tematu sprawa jest jasna jeśli chodzi o pieniądze z programów operacyjnych przeznaczonych na lata 2007 – 2013. Problem podatków dotyczy natomiast tych środków, które pozyskamy z budżetu unijnego na lata 2004 – 2006. Jak się bowiem okazuje, te nadal są jeszcze rozdysponowane.

„Stare” dotacje podlegają bowiem przepisom z roku 2006, a wtedy były one prefinansowane z pożyczek, których udzielał nam skarb państwa. Zwrot tej pożyczki, zgodnie z ówczesnymi przepisami, ma zostać zwrócony po zakończeniu realizacji inwestycji. Oznacza to, że beneficjent otrzymuje faktycznie pieniądze nie z Unii, lecz z budżetu państwa.

Niestety, tylko pieniądze pochodzące bezpośrednio z bezzwrotnej pomocy zagranicznej są zwolnione podatku dochodowego. Ci, którzy załapali się więc na dotację z lat 2004 – 2006 podatek muszą zapłacić. Na szczęście tego typu dotacje są zjawiskiem marginalnym, a „nowe” środki europejskie są już nieopodatkowane.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *