Dotacje w sektorze usług nowoczesnych.

Usługi nowoczesne i innowacje to najchętniej wspierane przez rząd sektory. To właśnie na tego typu projekty są przeznaczane największe fundusze ze środków europejskich oraz z budżetu państwa. Często jednak, aby otrzymać dotacje, rząd wymaga od przedsiębiorstw spełnienia trudnych i niedogodnych warunków.

W zeszłym roku jednym z konkursów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka było działanie 4.5.2. Przedsiębiorcy mogli starać się w nim o pomoc na utworzenie Centrum IT lub Centrum Usług Wspólnych. Firmy żaliły się jednak, że jednym z wymogów otrzymania dotacji była np. konieczność utworzenie 200 nowych miejsc pracy. Nawet dla dużych inwestycji w tak rozwojowym rynku jest liczba duża i warunek był trudny do spełnienia. Często przedsiębiorstwa zatrudniały ludzi „na siłę”, byle tylko otrzymać pieniądze. Te rozeszły się szybko, głównie dlatego, że kwota przeznaczona na konkurs była stosunkowo niska – 80 milionów euro. Pieniądze zostały rozdysponowane błyskawicznie.

W tym roku pieniędzy do wydania jest dużo więcej – miliard złotych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, obniżono także wymogi – aby uzyskać dotację, wystarczy zatrudnić 100 nowych pracowników. Zmiany w przepisach sprawiły, że konkurs ruszył dopiero w maju, jednak i tak nie powinno był problemu z wydaniem środków. Zaledwie w dwa miesiące od rozpoczęcia rozdysponowano już prawie 27% środków przeznaczonych na nowatorskich projektów. Mimo tego Ministerstwo Gospodarki spodziewało się, że pieniądze będą rozchodziły się w jeszcze szybszym tempie.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.