Duże dotacje dla dużych kujawskich miast.

Grudziądz i Toruń mogą cieszyć się z dużych dotacji, dzięki którym będzie możliwe przeprowadzenie kluczowych inwestycji dla tych dwóch miast. W sumie za 23 miliony złotych Toruń będzie mógł przeprowadzić modernizacje ważnej drogi, zaś Grudziądz odnowi swą sieć wodociągową. Pieniądze na oba projekty pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego, z puli na projekty kluczowe.

Większą dotację dostał Toruń, który za 14 milionów otrzymanych złotych wyremontuje 3,5 kilometrowy odcinek Trasy Staromostowej. Na odcinku drogi, zwanej Szosą Chełmińską dwujezdniowa droga, podzielona pasem zieleni, a także droga dal rowerzystów oraz chodnik. Projekt zakłada także budowę sygnalizacji świetlnej na trzech skrzyżowaniach na nowej drodze. Wszystko to ma być gotowe i oddane do użytku najpóźniej w 2011 roku.

Równie ważną inwestycję dofinansowaną z Brukseli zrealizuje spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu. Za 25, 7 miliona złotych, z czego prawie 9 pochodzi z Unii, spółka przeprowadzi w mieście szereg inwestycji wodociągowych. Zmodernizowane zostanie ujęcie wody oraz stacja uzdatniania wody, powstanie nowa sieć wodociągowa łącząca dwa osiedla, a także 6 nowych studni głębinowych. Grudziądzanie dostaną także 13 kilometrów nowych rur, które zastąpią stare, azbestowe rury. Dzięki temu w kranach będzie zawsze płynąc czysta i nieskażona woda. Przebudowa sieci wodociągowej już się rozpoczęła i według szacunków może potrwać maksymalnie do 2012 roku.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.