Duże firmy stracą dotacje?

Duże firmy, którym udało się uzyskać dotacje, mogą być zmuszone do oddania pozyskanych pieniędzy. Wszystko przez to, że Bruksela nie jest pewna, czy wybrane firmy faktycznie aż tak potrzebują unijnego wsparcia.

Problem dotyczy dotacji na innowacyjne projekty, badania naukowe oraz wszystkich innych, w których kwota dotacji przekracza 160 milionów złotych. Komisja Europejska kwestionuje sposób w jaki urzędnicy weryfikują wypełnianie tzw. efektu zachęty. Liberalne podejście jakie zastosowali urzędnicy wobec dużych przedsiębiorstw wymaga zatem zmian. Komisja Europejska wymaga bowiem od dużych przedsiębiorców udowodnienia tego, że bez dotacji nie zrealizują planowanych inwestycji. Obecnie przedsiębiorcy mogą realizować swoje projekty od razu po złożeniu wniosku o dotację. Bruksela chce natomiast, aby wcześniej instytucja informowała o tym, że przedsiębiorstwo wypełnia efekt zachęty.

Oznacza to, że firmy, które zbyt wcześnie rozpoczęły swe inwestycje mogą nawet stracić pozyskane pieniądze. Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki zapewnia jednak, że zrobi wszystko by do tego nie doszło. Całe zamieszanie jest spowodowane brakiem koordynacji przy rozdzielaniu funduszy europejskich. Niezależnie jednak od tego kto zawinił, sprawę trzeba wyjaśnić, bowiem zagrożonych utratą finansowania jest 120 firm. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapewnia, że problem zostanie rozwiązany jeszcze w tym miesiącu, bowiem już we wrześniu ruszają kolejne konkursy dla innowacyjnych przedsiębiorstw.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *