Finansowanie inwestycji energooszczędnych.

Inwestycje energooszczędne mają to do siebie, że zwracają się w długim okresie czasu. Przeprowadzenie takich inwestycji jest zatem bardzo kosztowne, a wczasach kryzysu nie łatwo zdobyć potrzebne na nie środki. Na szczęście środki te można pozyskać z zewnątrz – chociażby z Unii Europejskiej. Nie ma co prawda programu operacyjnego przeznaczonego bezpośrednio na oszczędność energii , jednak są takie, które te działania promują.

W działaniu 4.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest na przykład możliwość uzyskania dotacji na zmniejszenie energochłonności procesu produkcyjnego. Unia Europejska jest gotowa sfinansować 30% takiej inwestycji, przy czym minimalna kwota dotacji to 8 milionów złotych, a maksymalna – 20 milionów. W sumie do podziału dla polskich przedsiębiorstw jest 200 milionów euro.

Z działania 4.2 mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy. Dla innych instytucji przeznaczono działanie 9.3 – „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Tutaj o dotację mogą starać się samorządy lokalne, szkoły czy szpitale. Co ważne dotacja może wynieść nawet 100% kosztów inwestycji, a jej maksymalna kwota to Az 50 milionów złotych.

Największym zainteresowaniem cieszą się jednak energooszczędne projekty realizowane w ramach regionalnych Programów Operacyjnych. W ramach działania „infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” złożono wnioski na kwotę czterokrotnie większą niż wynosi budżet konkursu. Dofinansowanie w ramach tego działania może wynieść do 85%.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.