Fundusze unijne.

Środki unijne przyznawane są tylko i wyłącznie na określone cele, a pochodzą one z budżetu UE. Wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej rokrocznie gromadzą określone sumy pieniężne, które trafiają do jej budżetu, a z niego do potencjalnych beneficjentów. Oczywiście fundusze pochodzące z danego kraju są różne, bowiem różne są poziomy gospodarcze poszczególnych członków UE, a wiec nietrudno się domyślić, iż najbogatsze kraje płacą o wiele więcej, aniżeli te najbiedniejsze, niemniej jednak nie oznacza to, że otrzymują one większe dotacje – można rzec, że wprost przeciwnie.

Polska jest krajem stosunkowo biednym, aczkolwiek z racji tego, że wchodzi w skład państw członkowskich, wielu przedsiębiorców może otrzymać dotacje unijną zarówno na poprawienie funkcjonowania własnej firmy, jak również na jej otwarcie. Zanim jakikolwiek przedsiębiorca złoży wniosek o dofinansowanie, musi jasno określić swój cel, któremu mają służyć przyznane fundusze unijne. Jest to niezmiernie ważny krok, bowiem Unia Europejska dysponuje kilkoma różnymi programami, które jasno określają, kto i na co może otrzymać dotacje, a są nimi:

 • Innowacyjna Gospodarka
 • Infrastruktura i Środowisko
 • 16 Programów Regionalnych
 • Kapitał Ludzki
 • Pomoc Techniczna
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007-2013)
 • Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Jeżeli przedsiębiorca ma swój jasno określony cel, powinien się zapoznać z zasadą przyznawania funduszy unijnych, bowiem te przyznawane są na trzech zasadach: indywidualnych, konkursowych i systemowych. Kolejnym kruczkiem są opłaty, które trzeba uiścić, aby starać się tudzież otrzymać dofinansowanie; są nimi prowizje pobierane w ramach wymiany walut, odsetki, ewentualne kary grzywny, oraz koszty, które trzeba ponieść za wypełnienie formularza o otrzymanie dotacji.

Wypełniony wniosek i co dalej?

Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie w żadnym stopniu nie oznacza, że dotacja zostanie przyznana, a przedsiębiorcę czeka dosyć długi okres życia w niepewności – wszak wniosek musi zostać rozpatrzony, dogłębnie zweryfikowany, a także poddany ocenie merytorycznej. Jeżeli jednak wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, kolejnym krokiem jest podpisanie umowy, która zawiera m.in.:

[note]

 • zobowiązania beneficjenta
 • uprawnienia beneficjenta
 • budżet przeznaczony na realizacje danego projektu
 • dokładny harmonogram projektu
 • szczegóły rozliczenia[/note]

Zanim przedsiębiorca będzie mógł otrzymać dotację, musi zgromadzić wszelkie niezbędne dokumenty, związane z projektem, czyli np. protokół przekazania, odbioru, a także wszelkie gwarancje i certyfikaty. Ostatnim już krokiem przed otrzymaniem pieniędzy jest wypełnienie i złożenie tzw. wniosku o płatność.

Fundusze unijne można otrzymać w dwojaki sposób: jako zwrot środków zainwestowanych przez danego przedsiębiorcę w projekt (firmę), lub też, jako zaliczkę przed dokonaniem jakichkolwiek wydatków. Po przelaniu części pieniędzy na rachunek bankowy, trzeba liczyć się z odbyciem kontroli (najczęściej jest ona przeprowadzana w siedzibie firmy), a więc konieczne jest skrupulatne gromadzenie wszelakiej dokumentacji (faktury), którą w takim przypadku trzeba będzie okazać. Jeżeli kontrola przebiegnie pomyślnie, reszta środków finansowych zostanie wypłacona – w razie komplikacji musimy liczyć się z wypowiedzeniem umowy.

Należy pamiętać, iż z pozyskanymi funduszami unijnymi jest sporo zachodu, ponieważ trzeba prowadzić odrębną ewidencje księgową, kolekcjonować wszystkie faktury, zakupione rzeczy znaczyć specjalnymi plakietkami, promować się i reklamować poprzez umieszczenie symbolu UE (ulotki, reklamy w prasie, na stronie internetowej firmy etc.).

Dotacja to dobra rzecz, ale zachodu z nią, co niemiara! Zawsze jednak można skorzystać z usług firmy doradczej.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *