Jak pozyskać kapitał w małej firmie?

Pozyskanie kapitału dla firmy należy odróżnić od samego jej finansowania.  Celem pozyskania kapitału jest możliwość dokonania inwestycji, które po pewnym czasie dadzą zysk naszej działalności. Natomiast druga sytuacja jest konieczna do prowadzenia bieżącej działalności. Największym problemem dla przedsiębiorcy jest pozyskanie kapitału na sam rozwój firmy.

Dokapitalizować firmę można w dwojaki sposób, dzięki kapitałowi własnemu lub obcemu. Warto więc dokonać rozróżnienia tych pojęć.

Pojęcie kapitału własnego obejmuje zwolnienie kapitału,  czyli przyspieszenie jego obrotu, sprzedaż składników majątku, finansowanie z własnego kapitału i amortyzacji. Dodatkowo w skład kapitału własnego wchodzi zysk zatrzymany, a także zalicza się tu wnoszone kapitały, które mogą mieć postać  dopłat wspólników, funduszy Venture Capital lub emisji papierów wartościowych.

Większość małych i średnich firm powstała dzięki środkom finansowym samego właściciela lub jemu bliskich osób. Dobrym  rozwiązaniem jest także pozyskanie inwestora. Warto szukać takiego wsparcia wśród osób prywatnych, które chciałyby wejść w spółkę lub też funduszy Venture Capital. Instytucje oferują środki finansowe w zamian za pewne kompromisy własnościowe i strategiczne. Należ jednak wziąć pod uwagę, że pozyskanie w ten sposób kapitału nie jest wcale łatwe. Wiąże się to z przedstawieniem modelu biznesowego, dużą ilością formalności i długimi negocjacjami.  Nie należy zapominać też o możliwości finansowania z amortyzacji.

Finansowanie firmy kapitałem obcym polega na korzystaniu z dobrodziejstw pożyczek i kredytów itp. Tutaj niestety nie wchodzą w grę jednak emisje papierów wartościowych. Takie instrumenty finansowe dla małych i  średnich przedsiębiorstw są niedostępne, gdyż wymaga się aby jednostka gospodarcza, które je emituje cieszyła się dużą renomą  i dobrą kondycją ekonomiczną. Dodatkowo emisja wiąże się z dość dużymi nakładami, na które te przedsiębiorstwa po prostu nie stać. Poza tym taka jednostka musi mieć stabilną sytuację, by stanowić gwarancję kontynuowania swojej działalności.

Małe i średnie formy mogą wykorzystywać z kolei leasing, a także inne produkty jak kredyt bankowy lub kasowy. Warto wiedzieć, że leasing o wiele łatwiej jest uzyskać niż sam kredyt. Jeżeli mamy na celu inwestycje w środki trwałe, to leasing jest na pewno dobrym rozwiązaniem. Dodatkowo leasing ma wiele zalet. Chodzi tu przede wszystkim o podatki, gdyż raty leasingowe można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Taka kwalifikacja wydatków ma wpływ na obniżenie wysokości podatku dochodowego. Warto również zainteresować się czy leasingodawcy poza finansowaniem zakupu środków trwałych oferują jeszcze jakieś usługi. Nierzadko zdarza się, że gwarantują też ubezpieczenia albo obsługę związaną z zakupem.

Odnośnie kredytów to oferta banku jest przeznaczona przede wszystkim dla osób fizycznych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają o wiele większe trudności w uzyskaniu kredytu. Najtrudniej jest tym, którzy potrzebują funduszy na rozpoczęcie działalności albo rozbudowę firmy, która nie funkcjonuje na rynku dużej niż rok, gdyż wiąże się to ze zbyt dużym ryzykiem dla banku. Chociaż w ostatnim czasie można zauważyć, ze banki powoli zmieniają swoje podejście.

Decydując się na finansowanie firmy kapitałem obcym należy mieć na uwadze fakt, że musi on być zwrócony właścicielowi w określonym terminie. Dodatkowo podmiot, który pożycza kapitał ma prawo także do odsetek. Dobrze też wiedzieć, że odsetki od kapitału obcego można wliczyć w koszt prowadzonej działalności, a tym samym zmniejszyć podstawę opodatkowania.

Zapoznaj się z naszą ofertą Finansowania Firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *