Kolejne problemy z dotacjami.

Unia nas chwali, urzędnicy są zadowoleni, ale w praktyce problemów z dotacjami jest coraz więcej. Absurdalne sytuacje zdarzają się coraz częściej i nikt nie wie jak z nimi walczyć. Przedstawimy najnowsza porcję problemów przedsiębiorstw z dotacjami. Problemów, które nigdy nie powinny wystąpić.

Na „ciekawy” pomysł wpadli ostatnio pracownicy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Doszli oni do wniosku, że firmy, które ”załapały” się na dotację, lecz nie otrzymały jej wskutek braku pieniędzy w programie Kapitał Ludzki, nie będą mogły się odwoływać od tej decyzji. Co ciekawe, w innych programach normą jest, że w takich sytuacjach przedsiębiorstwo może się odwołać od takiej decyzji, a zasady i przepisy wszędzie powinny być podobne. W sprawie tej bezsilne jest nawet Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, gdyż nawet jeśli resort wyda odpowiednie rozporządzenie, nie będzie ono działać wstecz. Dlaczego urzędnicy postanowili utrudnić życie, akurat w tym programie – nie wiadomo.

Kuriozalna sytuacja przydarzyła się także w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej. Jest on odpowiedzialny za przyznawania dotacji na alternatywne źródła energii. Ze względu na skomplikowane procedury dotyczące tych dotacji, Instytut przydzielił część swych pracowników, aby pomagali przedsiębiorstwom w składaniu wniosków. Jak się później okazało pracownicy Instytutu często przekazywali błędne lub nieprecyzyjne informacje, przez co wiele wniosków może zostać odrzuconych!

Pozostaje nam zatem wierzyć, że w końcu ktoś weźmie się za niekompetencję urzędników i wymyśli sposób, aby byli oni chociaż odpowiedzialni za swoje pomyłki.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *