Kredyt kupiecki w wymianie handlowej.

Kredyt kupiecki zwany inaczej handlowym, jest bardzo popularnym narzędziem które stosują firmy podczas transakcji kupna-sprzedaży. Polega on na tym, że za zapłata za towar lub usługę zostaje odroczona w czasie. Zwykle informacja o warunkach płatności zostaje umieszczona na fakturze. Kredyt kupiecki stosują najczęściej kontrahenci, którzy dobrze się znają, w przeciwnym wypadku istnieje dość duże ryzyko że dłużnik nie zapłaci wierzycielowi wymaganej należności.

Najczęściej spotykanym terminem płatności jest 14 dni. Termin ten jednak powinien być ustalany indywidualnie dla każdego odbiorcy. W przypadku dłuższej współpracy pomiędzy firmami,  zostaje on przeważnie wydłużany do 30 dni, a niekiedy nawet do 45 i 60 dni. Kredyt kupiecki stosują praktycznie wszystkie firmy. Wyjątkiem mogą tu być jedynie monopoliści, którzy ze względu na swoją pozycję na rynku, nie muszą szczególnie zabiegać o dobre relacje z nabywcami. Ten typ kredytu jest przeważnie nieoprocentowany.

Przedsiębiorstwa mogą jednak ustalić pomiędzy sobą, że po upływie np.7 dni będą naliczane odsetki od kredytu. W przypadku oprocentowanie tego typu zobowiązania przedsiębiorstwo, które korzysta z kredytu handlowego powinno dokonać analizy, czy tego typu transakcja jest dla niego opłacalna. Może się bowiem okazać, że bardziej korzystne będzie zaciągnięcie zobowiązania w banku, lub zapłata za towar w terminie 7 dni i uniknięcie w ten sposób płacenia odsetek.

Ważne jest również dokładne zbadanie rynku i sprawdzenie innych potencjalnych dostawców. Firmy stosują różne techniki handlowe. Najczęstszą alternatywą dla kredytu kupieckiego jest rabat.  Przedsiębiorstwom, szczególnie tym nowym na rynku o niewielkim kapitale, często trudno jest sprzedawać z odroczonym terminem płatności. W obawie przed dużym ryzykiem, wolą one udzielić rabatu i mieć pewność, że zapłata zostanie dokonana w chwili zakupu towaru za gotówkę.

Kredyt kupiecki i rabat mogą być również stosowane przez sprzedawców jednocześnie, z takiej okazji mogą jednak skorzystać nabywcy dobrze znani na rynku, którzy terminowo spłacają swoje zobowiązania. Kredyt handlowy pozwala zwiększyć kupującym płynność finansową. Dzięki wydłużonemu okresowi zapłaty, mogą oni niejednokrotnie regulować zobowiązania już po osiągnięciu swojego przychodu, ze sprzedaży. Pozwala im to minimalizować koszt pozyskania kapitału.

Kredytem handlowym jest również zaliczka w gotówce oraz przedpłata przelewowa. Następuje tu jednak odwrócenie stron, udzielającym kredytu jest kupujący, natomiast korzystającym z kredytu jest sprzedawca. Przedpłatę stosuje się najczęściej w rozliczeniach międzynarodowych i gdy istnieje duże ryzyko, że zobowiązanie może być trudno ściągalne. Pozyskanie środków pieniężnych przed sprzedażą umożliwia firmie wyeliminowanie ryzyka niewypłacalności nabywcy.

Kredyt kupiecki może być również stosowany pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem. Na przykład sprzedaż ratalna, umożliwia klientowi zapłatę za nabyty towar w pewnych odstępach czasowych już po jego zakupie. Ponadto spotykamy się z tego typu kredytem płacąc różnego rodzaju rachunki za energię elektryczną, wodę, telefon. Klienci indywidualni również mogą udzielać kredytów handlowych, dzieje się tak często przy zakupie mieszkań u dewelopera. Zanim osoba odbierze klucze do swojego lokalu, musi najczęściej wpłacić na każdym etapie budowy osiedla określoną sumę pieniędzy. Deweloper zmniejsza w ten sposób koszt pozyskania kapitału, bowiem od  pozyskanych środków pieniężnych nie musi płacić odsetek.

Zapoznaj się z naszą ofertą Finansowania Firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *