Kredyty obrotowe dla firm.

Definicja kredytu obrotowego

Kredyt obrotowy jest kredytem bankowym przeznaczonym na finansowanie bieżących potrzeb firmy tudzież przedsiębiorstwa. Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa należy rozumieć, jako opłaty związane z zaopatrzeniem, sprzedażą, wyposażeniem, świadczeniem usług czy też zapłatą zobowiązań (np. rozliczenia pieniężne). Kredyt obrotowy wypłacany jest jednorazowo lub w transzach, aczkolwiek w przypadku posiadania rachunku bieżącego w banku, w którym kredyt jest zaciągany można liczyć na przyznanie tudzież udzielenie go w tzw. linii kredytowej.

Dla kogo kredyt obrotowy?

Kwestia przyznania kredytu obrotowego zależy od kilku czynników: wysokość kredytu, okres kredytowania, a także skala działalności, kondycja finansowa, efektywność firmy i stopień ryzyka. Należy mieć na uwadze, iż pomimo zdolności kredytowej, bank może nie udzielić przedsiębiorstwu kredytu obrotowego – nie mniej jednak takie decyzje banków są sporadyczne, bowiem kredyty obrotowe są udzielane coraz częściej nawet małym i stosunkowo nowym firmom i to na preferencyjnych warunkach – często nie jest wymagane nawet zabezpieczenie potencjalnego kredytu.

W zależności od „kaprysu” banku może zdarzyć się i tak, że wysokość udzielanego firmie kredytu jest uzależniona od wartości dotychczas zrealizowanej przez firmę sprzedaży – najczęściej jest to 15-25% tejże wartości.

Wymagania banków – obowiązki przedsiębiorców.

Tyle ile jest banków – tyle jest stawianych przedsiębiorcy wymagań odnośnie przyznania kredytu obrotowego. Oczywiście pierwszym krokiem, jaki należy poczynić jest złożenie wniosku, do którego najczęściej załącza się informacje m.in. o prowadzonej działalności gospodarczej, sytuacji majątkowej oraz aktualnym stanie przedsiębiorcy – wszystkie te informacje zostają szczegółowo rozpatrzone, a decyzja o przyznaniu kredytu nigdy nie trwa dłużej aniżeli 14 dni.

Kolejnym ważnym czynnikiem stosowanym przed wiele banków jest zabezpieczenie spłaty kredytu. Decydując się na najkorzystniejszy wybór zabezpieczenia bank uwzględnia przede wszystkim wysokość kredytu, okres jego spłaty, a także sytuacje finansową przedsiębiorcy tudzież kredytobiorcy. Należy wiedzieć, iż niektóre banki żądają nawet więcej niż jednego zabezpieczenia!

Prowizja, odsetki, czyli ile kosztuje kredyt obrotowy.

Spłata kredytu obrotowego może odbywać się w regularnych comiesięcznych ratach, lub może być spłacony jednorazowo.

Pierwszą opłatą jest zwykle prowizja od rozpatrzenia wniosku kredytowego. Nie mniej to jeszcze nie jest koniec z prowizjami, bowiem następną, jaką przyjdzie zapłacić potencjalnemu kredytobiorcy jest ta od przyznania kredytu, zmiany warunków umowy, nieterminowej spłaty rat, wysłania ponaglenia do zapłaty zaległych rat, czy też za zwiększenie kwoty kredytu w przypadku, kiedy ta już weszła w życie.

Kolejnym haczykiem jest oprocentowanie. Jest one różne i wynosi od kilku do nawet dwudziestu procent – może być również zmienne. Najważniejsze jest przed podjęciem decyzji przeanalizowanie ofert banków w celu wybrania dla siebie jak najdogodniejszego kredytu obrotowego.

Zapoznaj się z naszą ofertą Fiansowania Firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.