Nadzór bankowy.

Głównym celem nadzoru bankowego (określanego dawniej nadzorem finansowym) jest zapewnienie bezpieczeństwa pieniądzom tudzież depozytom ulokowanym w bankach, nad którymi czuwa Komisja Nadzoru Bankowego. Ponadto działalność nadzoru bankowego wspierana jest także poprzez niezależnych audytorów, instytucje nadzorujące rynek kapitałowy, czy też poprzez nadzór właścicielski. Nadzór bankowy na bieżąco kontroluje działalność banków, w których m.in. firmy mają ulokowane nadwyżki finansowe, czy też zaciągnięte kredyty.

[note]Główne zadania Komisji Nadzoru Finansowego:

  • określenie zasad działania banków oraz ich nadzorowanie
  • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sektora bankowego
  • skrupulatna ocena sytuacji finansowej banków
  • kontrolowanie wszelkich udzielanych kredytów, pożyczek etc. oraz nadzór nad ich terminową spłatą
  • kontrola nad wewnętrznym kapitałem banków[/note]

Warto wiedzieć, iż prawo bankowe odgórnie zarządza ograniczeniem wartości udzielanych kredytów, czuwa nad przestrzeganiem obowiązujących zasad, dlatego też banki każdego miesiąca muszą przekazywać wszelkie informacje i dokumenty (statystyki). W przypadku rażących uchybień banku nadzór przygotowuje specjalny program naprawczy, a w ekstremalnych przypadkach zarząd komisaryczny.

Nadzór bankowy odgrywa również kluczową rolę w przypadku, kiedy poniesione straty banku przewyższają jego kapitał – w takich sytuacjach działalność może zostać zawieszona, może być złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości lub przekazanie zadłużonego banku nowym właścicielom, którzy muszą liczyć się z faktem pokrycia części długów.

Nadzór bankowy możemy podzielić według czterech kryteriów rodzaju banków:

  1. Nadzór na zasadach ogólnych – jak sama nazwa wskazuje jest on dostosowany do banków tzw. uniwersalnych.
  2. Nadzór bankowy wąski – obejmuje wszystkie banki.
  3. Nadzór bankowy szeroki – obejmuje wszystkie banki oraz wszystkie instytucje parabankowe.
  4. Nadzór szczególny – dotyczy banków specjalistycznych.

Zakres działalności nadzoru bankowego objawia się w czterech obszarach takich jak prowadzenie działalności licencyjnej, czyli głównym fundamencie, określanie kształtu regulacji ostrożnościowych, sprawowanie inspekcji tudzież działań kontrolnych oraz podejmowanie działań restrykcyjnych w przypadku potencjalnych zagrożeń.

Instytucja nadzoru bankowego jest ściśle powiązana z gospodarką rynkową i chroni wszystkich klientów danego banku. Decyduje również, kto może świadczyć usługi bankowe, a rozpoczęcie takowej działalności nie jest proste – podstawą jest uzyskanie licencji, oraz zebranie zawrotnego kapitału w wysokości, bagatela 5 milionów Euro.

Na zakończenie warto dodać, iż Narodowy Bank Polski ma również wpływ na prowadzenie działalności banków poprzez zapewnienie bezpieczeństwa m.in. lokat, a także zgodności działalności banków z przepisami prawa bankowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *