Nowa platforma dla naukowców.

Ideagora – taką nazwę nosić będzie nowoczesna platforma naukowa, która ma umożliwić lepszy kontakt naukowców z przedsiębiorcami i doprowadzić do ich współpracy. Będzie ona spełniać  mnóstwo zadań, przede wszystkim jednak pozwoli firmom na zapoznanie się z badaniami naukowymi na nowymi produktami. Bardzo możliwe, że dzięki nowej platformie przedsiębiorcy w swe biznesplany chętniej wpisywać będą nowe produkty i usługi.

Ideagora jest częścią programu INNOpomorze. Umożliwia ona naukowcom  całej Polski m.in. prezentacje swych prac i badań, przedstawianie nowych idei i koncepcji oraz co najważniejsze, podjęcie współpracy z przedsiębiorcami. W serwisie znajdzie się także miejsce na portfolia wynalazców. Ideagora będzie umożliwiała kontakt w obie strony – naukowcy będą mogli znaleźć sponsorów dla swych projektów, zaś przedsiębiorcy będą mogli nawiązać kontakt z wybranymi naukowcami.

Ideagora to tylko jeden z wielu projektów realizowanych w ramach programu INNOpomorze. Już w lipcu w ramach programu odbyło się „Spotkanie z nauką”, na której wykłady przedstawili najwybitniejsze postacie ze świata nauki. W grudni tego roku jest z kolei planowana konferencja pod nazwą Inno3city. Również na niej zaprezentują się naukowcy, a także osoby zajmujące się kreatywną przedsiębiorczością, którzy będą przekonywać do korzyści płynących z nowoczesnego podejścia do biznesu.

Projekt INOOpomorze jest realizowany na terenie województwa pomorskiego. Jest on finansowany z programu Kapitał Ludzki potrwa do maja 2010 roku.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.