Podatki pośrednie i bezpośrednie w Polsce.

Podatek jest to pieniężne, przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne świadczenie na rzecz państwa.  Spotykamy się z nim na co dzień, niezależnie od tego czym się w życiu zajmujemy. Robiąc zakupy w sklepie często płacimy przynajmniej jeden podatek, a mianowicie VAT. Jest to międzynarodowy skrót, którym w Polsce oznacza się podatek od towarów i usług. Jest to najczęściej spotykana forma opodatkowania, która stanowi, główny dochód w budżecie państwa. Jeśli w naszym koszyku znajduje się jeszcze alkohol i papierosy, to zapłacimy również podatek akcyzowy. Akcyza i VAT są to podatki pośrednie, które są „ukryte” w cenie towarów i usług, a które faktycznie płaci konsument.

We współczesnej gospodarce, to właśnie tego typu pieniężne świadczenia są podstawą wpływów budżetowych. Społeczeństwo łatwiej bowiem godzi się na płacenie podatków, które są w pewien sposób niewidoczne. Ludzie często obwiniają za wysokie ceny artykułów w sklepach ich  producentów a nie państwo, które ustanawia stawki podatkowe. W Polsce podstawowa stawka podatku VAT wynosi 22% i należy do jednych z najwyższych w całej Unii Europejskiej. Ponadto na niektóre produkty i usługi występują niższe stawki tj. 7%, 3% i 0%. Stawkę 7% stosuje się najczęściej dla produktów spożywczych, leków, książek, wywozu nieczystości. Natomiast 3% stawką VAT objęte są nieprzetworzone produkty rolne. Z zerowej stawki podatku VAT mogą skorzystać przedsiębiorcy eksportujący towar oraz nabywający dobra i usługi na wewnątrzwspólnotowym rynku.

Akcyzą opodatkowane są niektóre wyroby takie jak:

  • energia elektryczna
  • paliwa
  • wyroby alkoholowe ( piwo, wino, wódka)
  • wyroby tytoniowe

Jej stawka jest elastyczna i różna w zależności od grupy wyrobów. Do podatków pośrednich zaliczamy również podatek od gier losowych.

Drugą grupę świadczeń stanowią podatki bezpośrednie, do których przede wszystkim zaliczamy podatki dochodowe CIT, PIT oraz podatek leśny, rolny oraz od spadków i darowizn. CIT jest to angielski skrót od słów Corporate Income Tax, a więc jest to podatek, który płacą podmioty gospodarcze od swoich dochodów. Obecnie stawka tego podatku w Polsce wynosi 19%. Jest on płacony od faktycznie wypracowanego zysku.

PIT ( Personal Income Tax) płacą osoby fizyczne, a więc wszyscy Ci, którzy w roku podatkowych osiągnęli jakikolwiek dochód. Płacą go więc zarówno osoby zatrudnione na etacie, przedsiębiorcy, emeryci, renciści.  Podatek dochodowy od osób fizycznych jest w Polsce progresywny, co oznacza, że wraz ze wzrostem dochodów płaci się coraz większe świadczenie w stosunku do podstawy opodatkowania.

Obecnie występują dwie stawki podatkowe 18% i 32%. Każda osoba, na której ciąży obowiązek podatkowy, jest zobowiązana do złożenia deklaracji podatkowej do końca kwietnia każdego roku.  Ponadto istnieją jeszcze specjalne formy opodatkowania osób fizycznych takie jak ryczałt oraz karta podatkowa. Podatek zryczałtowany płacony od przychodu. Mogą z niego skorzystać osoby, które nie przekraczają 150 000 euro przychodu. Stawki tego podatku wynoszą 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3% w zależności od osiągniętego przychodu ewidencjonowanego. Z karty podatkowej mogą skorzystać mali przedsiębiorcy prowadzący działalność usługową. Wysokość podatku za dany rok określona jest w załączniku do ustawy.

Powszechnie uważa się, że podatki w Polsce są za wysokie i sposób ich obliczania i rozliczania jest zbyt skomplikowany. Sprzyja to nadużyciom oraz korupcji. W Polsce dzień wolności podatkowej w 2009 r. przypada na 14 czerwca. Oznacza to, że prawie przez pół roku musimy pracować na państwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *