Prawie 45 miliardów złotych dotacji w 2010 roku

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało plan wydatków realizowanych częściowo z funduszy europejskich. Zakłada on, że w 2010 roku do polskich przedsiębiorców trafi 44,6 miliarda złotych unijnych pieniędzy. Większość tej kwoty pochodzić będzie z budżetu Unii Europejskiej, część dołoży także Polska.

Głównym źródłem zaplanowanych pieniędzy będzie budżet unijnej pomocy dla polski zaplanowany na lata 2007 – 2013. Część środków zostanie także pozyskanych z Funduszu Spójności, który realizuje duże projekty środowiskowe i transportowe. Polska będzie mogła także skorzystać z pieniędzy pochodzących  z Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Swoją „cegiełkę” dołoży także nasz rząd, który na dotacje przeznaczy w przyszłym roku prawie 8 miliardów złotych.

Polska jest obecnie największym biorcą unijnych pieniędzy. W latach 2007 -2013 z Brukseli wpłynie do nas w sumie 67 miliardów euro. Największym realizowanym projektem jest Program Infrastruktura i Środowisko wart 27,9 miliardów euro, przeznaczony głównie na budowę dróg i autostrad, a także projektów środowiskowych. Inne znaczące programy realizowane w głównej mierze ze środków europejskich to m.in. program Innowacyjna Gospodarka o wartości 8,3 miliarda euro, program Kapitał Ludzki z budżetem prawie 10 miliardów euro czy Rozwój Polski Wschodniej – 2,3 miliarda euro.

Intensywność wydawanie środków unijnych cały czas wzrasta. Do koń tego roku wydanych zostanie 17 miliardów złotych przeznaczonych na lata 2007 -2013. W samym przyszłym roku kwota ta będzie prawie 3 razy większa.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *